PATIENTINFORMATION
Smerter i lænden
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Smerter i lænden

Lænderyg - Spacer

Hvis en MR-scanning af lænden ikke viser tegn på discusprolaps eller andre forsnævringer i lænderyggen, der kan forklare smerterne, kan årsagen til smerterne sidde i ét eller flere af facetleddene.


Dette kan undersøges nærmere ved at udføre en facetleds injektion, hvor der i lokalbedøvelse indsprøjtes en ganske lille mængde bedøvelse lige omkring det berørte facetled.

Hvis der kommer en smertelindring herefter, kan en operation med isættelse af en lille spacer være en mulighed for afhjælpning af smerterne.


Hvis man vurderer, at en operation med stor sandsynlighed kan afhjælpe dine smerter, vil du blive tilbudt dette.
Spaceren placeres således, at facetleddet aflastes.


Operationen foregår ambulant, og i fuld bedøvelse. Spaceren isættes i højre side af lænden og operationen tager cirka 30 minutter.


Rygfysioterapeuten vil kontakte dig, enten lige efter operationen eller telefonisk efter udskrivelsen.


Sygeplejersken fra rygteamet kontakter dig i ugen efter operationen.


Du må være aktiv i efterforløbet med gåture og cykling med let belastning. Det er vigtigt at du ikke udfører styrketræning eller almindelig rygtræning de første 6 uger efter operationen. Sygemeldingsperioden er individuel, fra 1-4 uger.


Der vil ofte være nogle forbigående smerter i lænderyggen i ugerne efter operationen.


Risiko for komplikationer

Som ved alle andre operationer er der en ganske lille risiko, ca. 0,5 %, for komplikationer i form af f.eks. infektion, blødning eller nerveskade. 6 uger efter operationen skal der foretages røntgenkontrol med efterfølgende konsultation hos RygCenter Mølholm.

Du tilbydes også en konsultation hos vores rygfysioterapeut, hvis du ønsker dette.


Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

RygCenter Mølholm

VERSION NR. 102 . DATO 20. jun 2018

Til top