PATIENTINFORMATION
Stivgørende operation i lænderyggen / Titanium implantater
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Stivgørende operation i lænderyggen / Titanium implantater

Formålet med operationen er, at reducere smerterne i lænderyggen mest muligt ved at stivgøre to eller flere led i lænderyggen. 

Ved forekomst af smerter og føleforstyrrelser i benene, vil der ved operationen bliver foretaget en frilægning af nerven i lænderyggen.

 

Forholdsregler før operationen

Undgå rygning i ugerne op til operation og de første 2-3 måneder efter operation. Rygning vanskeliggør og forsinker knogle-nydannelse, og giver desuden øget risiko for sårinfektion.

Du skal forsøge at undgå sår eller andre pågående infektioner. Hvis du får infektion, bedes du kontakte os hurtigst muligt.

Undlad at få lavet større tandlægearbejde op til operationen.


Medicin

Er du i behandling med blodfortyndende midler, som Hjertemagnyl, Plavix, Persantin, Klopidogrel eller lignende stoffer bedes du oplyse dette ved forundersøgelsen.

Nogle former for smertestillende medicin  virker også blodfortyndende. Det drejer sig om Treo, Kodimagnyl og gigtmedicin (NSAID-præparater), hold derfor pause med denne medicin de sidste 3 dage inden operationen.

Eksempler på de mest almindeligt forekommende NSAID-præparater: BONYL. BRUFEN, DICLOFENAC, DICLON, IBUMETIN, IPREN, RELIFEX, SERACTIV, SURGAMYL, TODOLAC, VOLTAREN, BURANA. 

Nogle former for naturmedicin og kosttilskud virker også blodfortyndende eller kan forstyrre virkningen af anden medicin. Hold derfor 1 uges pause med alle former for naturmedicin inden operationen. F.eks. fiskeolie, hvidløgstabletter og ingefær.

 

Ved udskrivelse vil der blive medgivet grundig vejledning om smertestillende medicin og du vil få medicin med hjem til de første dage. Herefter skal din praktiserende læge varetage den smertestillende behandling, men vi står gerne til rådighed for vejledning.

 

Operation

Under operationen bliver leddene i lænderyggen stivgjort  med  titaniumskruer og barrer.

Der vil eventuelt blive ilagt et dræn, der opsamler eventuel blødning.

Desuden anlægges eventuelt et smertekateter i ryggen og et urinkateter i blæren. 

 

Som ved alle operationer, er der risici forbundet med at blive opereret.  Ved stivgørende operation i lænderyggen kan der i yderst sjældne tilfælde (under 1 %) opstå komplikationer i form af nervebeskadigelse. Dette kan medføre forbigående eller blivende neurologiske udfald i form af lammelser og/eller føleforstyrrelser i benene samt følgevirkninger af dette. Endvidere er der risiko for skruelæsioner, blødning og infektion. 


Efter operationen

Hvis der under operationen er foretaget en frilægning af en eller flere nerver, der har været i klemme,  vil de udstrålende gener ned i benet ofte mindskes umiddelbart. Da nerven har været udsat for tryk inden operationen, kan det tage lang tid inden nerven reagerer normalt igen. Hvis der har været et langvarigt tryk på nerven inden operationen, kan dele af nerven være i risiko for at være beskadiget. 

Der kan inden operationen og også efter operationen optræde muskulære spændinger (spasmer) i lænderyggen og/eller ballemuskulaturen. Disse spændinger kan medføre vekslende smerter i muskulaturen samt vekslende grader af udstråling til benene i form af smerter og føleforstyrrelser. Dette kan i nogle tilfælde, optræde i flere uger efter operationen. Operation vil ikke umiddelbart afhjælpe de muskulære smerter, disse kræver langvarig indsats i form af udspændingsøvelser efterfølgende. 

 

Indlæggelse

Indlæggelsestiden er cirka 2-3 dage.

Du vil under indlæggelsen tale med vores fysioterapeuter, der vil rådgive og vejlede om forholdsreglerne i forbindelse med det efterfølgende forløb.

Vi sørger for at du er godt informeret om efterforløbet, du får grundig vejledning både skriftligt og mundtligt om forholdsregler og den fremtidige træning derhjemme. Vi udarbejder en behandlingsplan til senere brug til genoptræning i dit lokalområde.

 

Trådfjernelse/clipsfjernelse foregår cirka på 10. dagen hos egen læge eller hos os, hvis det ønskes. 

I månederne efter operationen kan der være hævelse, føleforstyrrelser og øget 

sensibilitet i huden omkring operationsarret. Dette vil aftage gradvist.

 

For det bedste kosmetiske resultat skal direkte sol på arret undgås de første 6 måneder efter operationen.

 

Opfølgning efter udskrivelsen

For at sikre en god opfølgning, vil vi kontakte dig telefonisk efter cirka en uge efter udskrivelsen, for eventuelle spørgsmål og yderligere vejledning.

Efter cirka 6-8 uger kontakter vi dig pr. telefon angående dit operationsforløb og nuværende status.

Efter 3 måneder er der en røntgenkontrol og samtale med kirurgen. Du bedes selv kontakte os ca. 14 dage før for at aftale en tid.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os herudover, såfremt der er behov for det. 

Vores rygfysioterapeut står også gerne til rådighed for yderligere vejledning og instruktion.

 

Ved spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte RygCenter Mølholm for yderligere spørgsmål.

 

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

RygCenter Mølholm


LÆS OGSÅ

Information fra fysioterapeuterne efter operation i lænderyggen

VERSION NR. 103 . DATO 24. jun 2020

Til top