Ryg / neurokirurgi

På RygCenter Mølholm er den faglige kvalitet i højsædet. Tilsammen har vi over 40 års erfaring med rygkirurgi. Gennem kontinuerlig deltagelse i kurser og kongresser sikrer vi at den faglige standard forbliver høj.

Specialet tilbydes i: Vejle
Kontakt sekretæren:

Operation i halshvirvelsøjlen (cervikal anterior fusion)

Formålet med operationen er at fjerne det tryk, der er opstået på én eller flere af nerverne i halshvirvelsøjlen. 

Disse nerver påvirker hånd-, arm- og skulderfunktion, og nervetrykket kan være forårsaget af enten en discusprolaps eller en forsnævring af nervekanalen (stenose). 

 

Symptomerne på et opstået nervetryk kan være smerter ud over skulder, arm og ud i én eller flere fingre. Føleforstyrrelser og manglende kræfter i skulder, arm og hånd kan også være tegn på, at nerven er under tryk.

 

Forholdsregler før operationen

Undgå rygning i ugerne op til operation og de første 2-3 måneder efter operation. Rygning vanskeliggør og forsinker knoglenydannelse og giver desuden øget risiko for sårinfektion.

 

Du skal forsøge at undgå sår eller andre  infektioner. Hvis du får en infektion, bedes du kontakte os hurtigst muligt.

 

Undlad at få lavet større tandlægearbejde op til operationen.

 

Eventuelle fingerringe skal fjernes inden du møder til indlæggelse. 

 

Medicin

Er du i behandling med blodfortyndende midler, som Hjertemagnyl, Plavix, Persantin, Klopidogrel eller lignende stoffer bedes du oplyse dette ved forundersøgelsen.

Nogle former for smertestillende medicin virker også blodfortyndende. Det drejer sig om Treo, Kodimagnyl og gigtmedicin (NSAID-præparater), hold derfor pause med denne medicin de sidste 5 dage inden operationen.

Eksempler på de mest almindeligt forekommende NSAID-præparater: BONYL. BRUFEN, DICLOFENAC, DICLON, IBUMETIN, IPREN, RELIFEX, SERACTIV, SURGAMYL, TODOLAC, VOLTAREN, BURANA. 

Nogle former for naturmedicin og kosttilskud virker også blodfortyndende eller kan forstyrre virkningen af anden medicin. Hold derfor 1 uges pause med alle former for naturmedicin inden operationen. F.eks. fiskeolie, hvidløgstabletter og ingefær.

 

Ved udskrivelse vil der blive medgivet grundig vejledning om smertestillende medicin og du vil få medicin med hjem til de første dage. Herefter skal din praktiserende læge varetage den smertestillende behandling, men vi står gerne til rådighed for vejledning.

 

Operationen

Operationen foretages via et lille snit på forsiden af halsen, i højre side, uanset om symptomerne er i højre eller venstre arm/skulder. Til alle operationer anvendes et avanceret Zeiss mikroskop, der giver optimale lys- og oversigtsforhold.

 

For at ophæve det tryk, der er opstået på nerven, fjernes den discus, der ligger mellem de to berørte knogler, hvor nerven udgår, og der genskabes således plads til nerven. Som erstatning for den fjernede discus, isættes herefter et lille implantat af plast. Implantatet genskaber højden mellem knoglerne, og der sikres tilstrækkelig plads til nerven. I løbet af de næste måneder efter operationen vil hvirvlen over og under det opererede sted vokse sammen og give en stabil og stærk knogle. Bevægeligheden i nakken nedsættes ganske lidt fremover. 

 

Ved operationsstedet lægges et lille dræn, der forbliver til næste dag.

 

Risici for komplikationer til operationen er sjældne. Der kan dog i sjældne tilfælde ses påvirkning af nerven til højre stemmelæbe der kan bevirke hæshed (ses hos ca 3%), skade på spiserøret (ekstremt sjældent) eller skade på rygmarv eller nerver til armene (ses hos ca 0,5% eller sjældnere). En sådan skade kan bevirke kraftesløshed i en arm eller styringsbesvær af benene eller problemer med vandladningen. Endelig er der risiko for blødning og infektion i såret. Du vil inden du opskrives til operation, blive grundigt informeret om disse risici, og have mulighed for at stille supplerende spørgsmål. 

 

Efter operationen

Da operationsstedet er tæt på nerven til stemmelæben, luftrør og spiserør, kan der opstå hæshed, synkebesvær og ømhed i halsen den første tid. 

 

Mange patienter oplever nogle muskulære spændinger i nakke og skulderregion den første tid efter operationen. Dette vil gradvist aftage.

 

De udstrålende gener, betinget af det tryk nerven har været udsat for, vil ofte mindskes umiddelbart. De fleste vil kunne mærke en betydelig smertelindring i løbet af de første dage. Da nerven har været udsat for tryk inden operationen, kan det tage tid inden nerven reagerer normalt igen. Hvis der har været langvarigt tryk, kan dele af nerven være i risiko for at være beskadiget

 

Der kan inden, og også efter operationen optræde muskulære spændinger i skulder, hals- og nakkemuskulaturen. Disse spændinger kan medføre vekslende smerter i muskulaturen, og kan afhjælpes med øvelser, smertestillende medicin og ispakninger.

 

Du vil under indlæggelsen tale med vores fysioterapeuter, der vil rådgive og vejlede om forholdsreglerne i forbindelse med det efterfølgende forløb. Vi sørger for, at du er godt informeret om efterforløbet, du får grundig vejledning både skriftligt og mundtligt om forholdsregler og eventuel fremtidige genoptræning derhjemme. 

 

ÅBN LINK FRA FYSIOTERAPEUT HER 


Opfølgning efter udskrivelsen

For at sikre en god opfølgning, vil vi kontakte dig telefonisk ca. en uge efter udskrivelsen, for evt. spørgsmål og yderligere vejledning. Efter ca. 6-8 uger kontakter vi dig pr. telefon angående dit operationsforløb og din nuværende status.

 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os herudover, såfremt der er behov for dette. Vores rygfysioterapeut står også gerne til rådighed for yderligere vejledning og instruktion. 

 

Hjemtransport kan foregå som passager i almindelig personbil. Det er ikke nødvendigt med liggende hjemtransport.

 

I månederne efter operationen kan der være føleforstyrrelser og øget sensibilitet i huden omkring operationsarret. Dette vil aftage gradvist. 

 

Undgå direkte sol på arret de første 6 måneder efterfølgende.

 

Ved spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte RygCenter Mølholm ved yderligere spørgsmål.

Patientinformation
Version nr.: 112
Dato: 13. november 2023
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.