Indsættelse af knæproteser eller behandling for sports- og idrætsskader

Ortopædisk kirurgi, med subspeciale i knækirurgi omfatter operationer på bevægeapparatet (knogler, led, muskler, sener, nerver m.m). 

 

Vores erfarne speciallæger på Privathospitalet Mølholm tilbyder de fleste former for knækirurgi omfattende,

  • behandling af knæskader samt indsættelse af kunstige led i knæ, herunder helproteser eller delproteser (Oxford-knæ)
  • behandling af diverse sports- og idrætsskader bl.a. korsbåndsskader, skader efter ulykker, sygdom, slitage m.m.

Ovennævnte udredes og behandles med bl.a. kikkertteknik eller ved mindst mulige åbne teknik. 

Privathospitalet Mølholm råder over meget avanceret og moderne udstyr til kikkertoperationer i knæleddene.
Som et eksempel kan nævnes knæledsartroskopi ved menisklæsion eller mistanke herom, eller isættelse af knæproteser (hel- eller delprotese).

Stadig flere operationer udføres under korte indlæggelser eller ambulant. Det er vigtigt du hurtigt bliver mobiliseret, så du kan vende tilbage til en hverdag uden for mange smerter.
Snarest efter operationen begynder optræningen ved Privathospitalet Mølholms fysioterapeuter og fortsætter efter udskrivelsen i samarbejde med egen læge og sygehus.

Se Patientinformation for yderligere information

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.


Til top