Patientrettigheder

Offentlig henvist patient / garantipatient

Hvis ventetiden på offentlige sygehuse er mere end 30 kalenderdage, har du som patient ret til at benytte udvidet frit sygehusvalg og blive udredt eller undersøgt på et privat sygehus (herunder Privathospitalet Mølholm).

Er du indstillet til behandling, er ventetiden 60 kalenderdage i perioden fra 1. juni 2023 – 31. december 2024.

 

Du kan læse mere om dette på ​Sundhed.dk, hvor du også finder kontaktinformationer til patientvejlederen i din region. 

Læs også vejledning fra 

Du kan klage over en behandling

Ønsker du at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder, finder du information om, hvordan du klager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside: https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

 

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning for skader opstået i forbindelse med behandling på offentlige og private sygehuse. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til. Få mere information på Patienterstatningens hjemmeside: pebl.dk

 

Utilsigtede hændelser

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du finder link til information og rapporteringsformular på stps.dk

Privatlivspolitik for patienter

EU stiller store krav til, hvordan vi bruger og behandler de persondata, vi har om dig. Vi skal informere om, hvordan vi behandler dine persondata, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har. Reglerne er blevet til for at beskytte dig bedst muligt. På Privathospitalet Mølholm har vi altid passet godt på dine data, det er ikke nyt for os, og det gør vi fortsat.

 

Privatlivspolitik for patienter