Center for øre-, næse- og halssygdomme

Øre-, næse- og halslægerne på Privathospitalet Mølholm behandler - på højeste nationale niveau - alle godartede lidelser i specialet. 

 

De tilknyttede speciallæger har alle en langvarig baggrund som overlæger på flere af landets største og mest velrenommerede øre-, næse-, hals-afdelinger.


Vi har alle en omfattende videnskabelig produktion og deltager fortsat i forskningsprojekter indenfor specialet. Vi deltager som undervisere på speciallægekurser og er, eller har alle været, med i faglige bestyrelser. Alle speciallæger deltager fortløbende i relevante nationale og internationale kurser og kongresser. Kortfattet CV kan i øvrigt ses i forbindelse med billederne nederst på siden.

 

Forundersøgelser og kontroller foregår på Privathospitalet Mølholm i Aarhus og Vejle. Operationer foregår på Privathospitalet Mølholm i Aarhus. Det er altid samme læge som du betjenes af. 

 

Til ØNH-specialet er tilknyttet to audiologiassistenter. De anvender moderne, certificeret og kalibreret udstyr til høreprøver, mellemøretryk og til avanceret udredning af svimmelhed (fra de danske firmaer Interacustics® og Otometrics®, som er verdensledende).

 

Specialet råder også over sygeplejersker med relevante operative kompetencer og stor erfaring i varetagelse af dig som patient, derudover meget kompetente, rutinerede og servicemindede lægesekretærer.

 

Vi arbejder tæt sammen med speciallægerne og specialeuddannede anæstesisygeplejersker i den anæstesiologiske funktion på Privathospitalet Mølholm.

 

Læs patientinformationer ovenfor, vedrørende udredninger og behandlinger.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

 


Center for øre-, næse- og halssygdomme

Det er ikke ualmindeligt, at der er en forbindelse mellem øre, næse og halsproblemer. Derfor arbejder lægeteamet tæt sammen, så patienten får den bedst mulige vurdering fra flere perspektiver. Det er altid den samme speciallæge, der behandler patienten gennem hele forløbet. Og der er altid god tid til hver eneste patient.


 


Tinnitus

Tinnitus er lyde, som kun du kan høre. Det er altså lyde, som ikke kommer udefra, men foregår inde i ørerne eller hjernen.  

 

Forstå mere om tinnitus, når vores speciallæge Lars Vendelbo Johansen uddyber området i videoen.


Læs mere

  Tinnitus

 


Svimmelhed

Nogle af de mest hyppige årsager til svimmelhed er øresten eller virus på balancenerven, men svimmelhed kan også være et led i mange andre lidelser, hvoraf nogle er alvorlige og kræver yderligere udredning og behandling. Det er vigtigt at få afklaret, hvad din svimmelhed skyldes. Det kan udredes hos ørelægen, så vi finder ud af, hvad der kan gøres, og ørelægen kan lave en plan for din lidelse. 


Læs mere

 ​ Svimmelhed


 


Otosklerose

Symptomerne på otosklerose er nedsat hørelse, og mange får også en generende tinnitus. Det skyldes nogle forandringer ved fodpladen i ørets stigbøjle sammen med forandringer i det indre øre. 

For nogle kan et høreapparat være fornuftigt, men en operation er ofte en god løsning. Operationen for otosklerose er meget effektiv. 


Læs mere

 ​ Fastvokset stigbøjle


 


Høreforbedrende kirurgi

Ofte kan nedsat hørelse forbedres med kirurgi, men der er forskellige former for høretab, og det er ikke alle former for hørenedsættelse, der kan gøres noget ved. Nogle hørenedsættelser forårsages af infektion og langvarigt undertryk i øret, men det kan også skyldes et slag mod øret eller hovedet. Ørelægen hjælper med at få styr på, hvad der galt med hørelsen, om det er noget der kan forbedres med en operation. 


Læs mere

  Hul på trommehinden

  Defekt i mellemøreknogler


 


Til top