Center for øre-, næse- og halssygdomme

Øre-, næse- og halslægerne på Privathospitalet Mølholm behandler - på højeste nationale niveau - alle godartede lidelser i specialet. 

 

De tilknyttede speciallæger har alle en langvarig baggrund som overlæger på flere af landets største og mest velrenommerede øre-, næse-, hals-afdelinger. 

 

Vi har alle en omfattende videnskabelig produktion og deltager fortsat i forskningsprojekter indenfor specialet. Vi deltager som undervisere på speciallægekurser og er, eller har alle været, med i faglige bestyrelser. Alle speciallæger deltager fortløbende i relevante nationale og internationale kurser og kongresser. Kortfattet CV kan i øvrigt ses i forbindelse med billederne nederst på siden.

 

Forundersøgelser og kontroller foregår på Privathospitalet Mølholm i Aarhus og Vejle. Operationer foregår på Privathospitalet Mølholm i Aarhus. Det er altid samme læge som du betjenes af. 

 

Til ØNH-specialet er tilknyttet to audiologiassistenter. De anvender moderne, certificeret og kalibreret udstyr til høreprøver, mellemøretryk og til avanceret udredning af svimmelhed (fra de danske firmaer Interacustics® og Otometrics®, som er verdensledende).

 

Specialet råder også over sygeplejersker med relevante operative kompetencer og stor erfaring i varetagelse af dig som patient, derudover meget kompetente, rutinerede og servicemindede lægesekretærer.

 

Vi arbejder tæt sammen med speciallægerne og specialeuddannede anæstesisygeplejersker i den anæstesiologiske funktion på Privathospitalet Mølholm.

 

Læs patientinformationer ovenfor, vedrørende udredninger og behandlinger.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

MERE VIDEN OM


Til top