Skulderkirurgi og albuekirurgi

Behandling for skulder- og albuesygdomme eller skader omfatter operationer på skulder og albue (knogler, led, muskler, sener, nerver m.m). Med vores moderne behandlingsformer og teknologi kan vi behandle langt flere skulder- og albuesygdomme og skader end for blot få år siden.

 

Speciallægerne på Privathospitalet Mølholm udfører de fleste former for skulder- og albuekirurgi omfattende:

  • behandling af skulder- og albuesmerter som følge af skade eller belastning
  • ustabile eller stive skuldre og albuer
  • brud eller følger heraf
  • indsættelse af kunstige led i skuldre

Ovennævnte udredes og behandles med bl.a. kikkertteknik eller mindst mulige åbne teknik. Hospitalet råder over et nyt og avanceret udstyr til kikkertoperationer i skulder- og albueleddene. Stadig flere operationer udføres under korte indlæggelser eller ambulant. Snarest efter din operation begynder optræning ved vores fysioterapeuter, og optræningen vil efter udskrivelsen fortsætte i samarbejde med din egen læge og/eller sygehus.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 


Til top