Vi udvikler os hele tiden for at sikre behandlinger på absolut højeste niveau

Vi arbejder kontinuerligt med kvalitet for at sikre, at vi forbliver et hospital i konstant forbedring, som leverer sikre og effektive behandlingsforløb.

Vi er et hospital i konstant forbedring

Vi fører løbende kontrol med kvaliteten af behandlingsforløbene og patienttilfredsheden. Dette sker ved registrering til kvalitetsdatabaser via RKKP samt den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for offentligt henviste patienter.

 

Vi arbejder systematisk med:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb.
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling så man lærer af de fejl, der sker.

Vi vil være det bedste privathospital i Nordeuropa 
målt på kvalitet og patienttilfredshed

Vi har en dokumenteret høj succesrate og kvalitet i behandlingerne. 

 

Vores høje kvalitet dokumenteres i kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP).

Læs mere
4,8 / 5
Ventetid
Tilfredshed med ventetid indtil første konsultation
9,5 / 10
Samlet tilfredshed
Måling gældende for 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed  

Styrelsen for Patientsikkerhed aflægger sundhedsfaglige tilsyn på de behandlingssteder, hvor der udføres lægelig samt kosmetisk patientbehandling.

Det drejer sig om planlagte eller risikobaserede tilsyn ud fra styrelsens løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Ved tilsynet vurderes behandlingsstedet ud fra de af styrelsen fastsatte målepunkter.

 

Du kan læse mere om de seneste tilsynsrapporter inkl. rapporter fra kosmetiske tilsyn på styrelsens hjemmeside her: Tilsynsrapporter for Privathospitalet Mølholm.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside er tilsynsrapporterne offentlige i 3 år fra tilsynsdato.

 

Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)

RKKP står for drift og udvikling af ca. 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. De har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater. Vi bidrager med data til kvalitetsdatabaserne for at forbedre patientbehandlingen. Vi indberetter kvalitetsdata indenfor nedenstående specialer, og i årsrapporten kan du finde resultater for vores patientbehandling.

 

Ablation

Dansk Anæstesi Database

Dansk Fedmekirurgi Register 

Dansk Herniedatabase 

Dansk Hjerteregister 

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database 

Dansk Hoftealloplastik Register 

Dansk Knæalloplastik Register 

Dansk Korsbånds Register 

Dansk Skulderalloplastik Register