Patientrettigheder


Privatlivspolitik for patienter

Fra den 25. maj 2018 skærper EU kravene til, hvordan vi bruger og behandler de persondata, vi har om dig. Vi skal fremover informere om hvordan vi behandler dine persondata, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har. De nye regler er blevet til for at beskytte dig endnu bedre. 

På Privathospitalet Mølholm har vi altid passet godt på dine data, det er ikke nyt for os, og det gør vi fortsat.


privatlivspolitik for patienter 

 


 


Du har flere muligheder for at komme på Privathospitalet Mølholm 


Som
forsikringspatient

Hvis du har en sundhedsforsikring


LÆS MERE


 


Som offentlig henvist patient / garantipatient

Sundhedsloven giver dig en række forskellige rettigheder
  LÆS MERE


 


Som privatbetalende patient 

Ønsker du selv at betale for hurtig undersøgelse og behandling
  LÆS MERE


 

 


Forsikringspatient

Har du en sundhedsforsikring?

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du få hurtig undersøgelse og behandling på Privathospitalet Mølholm efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab.

Privathospitalet Mølholm samarbejder med stort set alle danske forsikringsselskaber og en lang række internationale forsikringsselskaber. Det betyder, at du hos os kan få hurtig behandling hos nogle af de bedste speciallæger i landet, hvis du har en sundhedsforsikring.

Sådan gør du?

Kontakt dit forsikringsselskab og få godkendelse fra dem, før du kan bestille tid hos os. Når godkendelsen er givet af forsikringsselskabet, kan du ringe til os for at få en tid hos en af vores speciallæger.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

 


Offentlig henvist patient / garantipatient

Patientrettigheder

Det kan være svært at overskue de mange regler og rettigheder man har som patient i Danmark. Hvis ventetiden til udredning eller behandling på et offentligt sygehus er mere end 30 dage, har du ret til at blive omvisiteret til f.eks. Privathospitalet Mølholm.

 

Ønsker du at blive henvist til Privathospitalet Mølholm, skal du kontakte patientvejlederen i den region, hvor du står på venteliste og bede om at blive omvisiteret til os.

 

Læs mere om dine patientrettigheder på Sundhed.dk hvor du også finder kontaktinformationer til patientvejlederen i din region.


Tilbagehenvisning til Regionen 

Hvis det ikke vurderes hensigtsmæssigt at din udredning og behandling foretages på Privathospitalet Mølholm, har du altid mulighed for at blive tilbagehenvist til Regionen. 

 


Privatbetalende patient

Hvis du vælger selv at betale for at blive undersøgt og behandlet på Privathospitalet Mølholm er der mulighed for det, for visse behandlinger.
 

Det kræver ikke en henvisning fra egen læge eller sygehus, hvis du selv ønsker at betale for din behandling. 

Du er altid velkommen til at kontakte Privathospitalet Mølholm på 87 20 30 40 og træffe aftale om dit behandlingsforløb. Herefter modtager du en skriftlig bekræftelse på forundersøgelsen, praktiske informationer samt betalingsbetingelser.

 


Du kan klage over en behandling

Ønsker du at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder, finder du information om hvordan du klager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside:  https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling

Du er velkommen til at kontakte os for hjælp.

 

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning for skader opstået i forbindelse med behandling på sygehus. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. 
Få mere information på Patienterstatningens hjemmeside:  pebl.dk

 

Utilsigtede hændelser

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du finder link til information og rapporteringsformularen på hjemmesiden: stps.dk


Til top