Patientrettigheder

 


Offentlig henvist patient / garantipatient

Hvis ventetiden til udredning eller behandling på et offentligt sygehus er mere end 30 dage, har du ret til at blive om visiteret til et privathospital, herunder Privathospitalet Mølholm.

Du kan læse mere om dette på  Sundhed.dk, hvor du også finder kontaktinformationer til patientvejlederen i din region. 

Læs også vejledning fra  Danske Regioner

 


Du kan klage over en behandling

Ønsker du at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder, finder du information om hvordan du klager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside:  https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling

Du er velkommen til at kontakte os for hjælp.

 

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning for skader opstået i forbindelse med behandling på sygehus. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. 
Få mere information på Patienterstatningens hjemmeside:  pebl.dk

 

Utilsigtede hændelser

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du finder link til information og rapporteringsformularen på hjemmesiden: stps.dk


Privatlivspolitik for patienter

Fra den 25. maj 2018 skærper EU kravene til, hvordan vi bruger og behandler de persondata, vi har om dig. Vi skal fremover informere om hvordan vi behandler dine persondata, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har. De nye regler er blevet til for at beskytte dig endnu bedre. På Privathospitalet Mølholm har vi altid passet godt på dine data, det er ikke nyt for os, og det gør vi fortsat.


privatlivspolitik for patienter 

 


 


Til top