Allergi

Børn får ofte symptomer, som kan ligne allergi, hvilket vil kræve afklaring. De forskellige allergier præsenterer sig i forskellige mønstre, hvilket er med til at afklare om der er tale om allergi og i så tilfælde hvilken. Flere former for allergi kan være tilstede samtidig.

 

Høfeber

Viser sig ved rindende næse og kløe. Ofte må behandlingsbehovet afklares

 

Eksem

Huden bliver rød, skællende og den klør.

I tilfælde af eksem, da samarbejder vi med hudlægerne.

 

Astma/astmatisk bronkitis

Vil typisk vise sig ved at barnet får f.eks. åndenød og vedvarende hoste. Symptom mønsteret varierer afhængig af alder og baggrund. Det er ofte væsentligt at afklare om der er tale om astma/astmatisk bronkitis, baggrunden herfor og om der er bagvedliggende allergi og hvilken. Behandlingsbehovet for det enkelte barn må ligeledes afklares.

 

 

Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.

 


 tilbage til forside / oversigt

Speciallæger og behandlere
Nina Szomlaiski
Nina Szomlaiski
Speciallæge i børnesygdomme/pædiatri

Til top