Besvimelser

Det kan være voldsomt for forældre, kammerater eller skolelærere, når et barn besvimer. Men på trods af, at det ser voldsomt ud, er det meget sjældent, at der er alvorlige grunde bagved besvimelsen.

 

Selvfølgelig er det vigtigt at få afklaret, hvad besvimelsen skyldes hos barnet. Nogle gange kan det også have været et anfald i stedet for en egentlig besvimelse.

 

Vi kombinerer barnets sygehistorie med en fysisk undersøgelse hos os, og sammen får vi sporet os ind på, hvad der er sket – og hvad den bagvedliggende årsag har været, så der eventuelt kan lægges en plan fremadrettet. 

 

 

 

Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.

 


 tilbage til forside / oversigt

Speciallæger og behandlere
Nina Szomlaiski
Nina Szomlaiski
Speciallæge i børnesygdomme/pædiatri

Til top