Mølholm

Priser

Alle priser er vejledende pr. behandling, vist i danske kroner (DKK) og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl, ret til ændringer forbeholdes. Rev. 12. juni 2020.


Beskrivelse
Priser

Forundersøgelse

Vejl. pris
5.100,-

Efterfølgende konsultation (kontrol)

Vejl. pris
3.300,-

Telefonkonsultation

Vejl. pris
2.200,-

MR-scanning af én region (fra ca. 6 år)

Vejl. pris
4.500,-

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.


Til top