PATIENTINFORMATION
Undersøgelse og behandling
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Undersøgelse og behandling

Gynækologisk afdeling

 

Privathospitalet Mølholm foretager alle former for undersøgelse og behandling indenfor underlivssygdomme hos kvinder.

 

Undersøgelse omfatter foruden almindelig underlivsundersøgelse også ultralydsskanning og evt. celle- og bakterieundersøgelse samt mere specialiserede undersøgelser.

 

Ved celleforandringer på livmoderhalsen foretages kikkertvejledt prøvetagning, og en eventuel kegleoperation foretages enten ambulant i lokal bedøvelse eller som operation i fuld bedøvelse.

 

Alle former for traditionelle operationer foretages, f.eks. operation for nedsynkning af skeden samt operation med fjernelse af livmoder, æggestokke og æggeledere ved åbning af bughulen, via skeden eller ved kikkertoperation.

 

Privathospitalet Mølholm er specialist i kikkertoperationer og råder over moderne udstyr indenfor området. Kikkertoperationer er langt mere skånsomme og patientvenlige og foretrækkes derfor i stedet for de mere traditionelle operationsmetoder. Som eksempel kan nævnes kikkertoperation for barnløshed, fjernelse af cyster (vandblærer på æggestokkene), graviditet uden for livmoderen, smertebehandling, sterilisation og fjernelse af livmoderen.

 

Også kikkertoperation i livmoderen gennem skeden (hysteroskopi) med fjernelse af forandringer, der kan forårsage barnløshed (fjernelse af sammenvoksninger, skillevægge, muskelknuder) eller blødningsforstyrrelser (brænding af livmoderslimhinde) foretages.

 

Gynækologisk Klinik kan modtage patienter til undersøgelse og behandling både ambulant og under indlæggelse. En stor del af indgrebene kan gennemføres uden eller under kortvarig indlæggelse.

 

Ved større operationer kræves indlæggelse på Privathospitalet Mølholms moderne og meget patientvenlige sengeafsnit.

 

De enkelte specialer drives af speciallægerne selv inden for rammerne af Privathospitalet Mølholm, hvorved det sikres, at behandlingen tilrettelægges og gennemføres af samme speciallæge.

 

Praktiske oplysninger

De er altid velkommen til at kontakte Privathospitalet Mølholms sekretærer ved forespørgsel om behandlingstilbud, vejledende priser m.m. En sådan orientering og rådgivning er naturligvis gratis.

 

Forundersøgelse

En forundersøgelse hos speciallægen kan bestilles af patienten selv uden forudgående henvisning, eller undersøgelsen kan foretages efter henvisning fra egen læge eller speciallæge.

 

Ved forundersøgelsen vil vi gerne have oplysninger om eventuelle tidligere undersøgelser og behandlinger. Disse oplysninger kan medbringes ved forundersøgelsen eller fremsendes hertil af egen læge eller sygehus.

 

Hvis behandlingen her foretages efter henvisning fra en læge, er det naturligt, at denne også får en kopi af journalnotatet.

Sker henvendelsen uden lægens medvirken, vil denne alligevel være glad for at få oplysninger herfra. Specielt hvis der er forhold, lægen senere skal involveres i, men det er naturligvis patienten alene, der bestemmer, hvem der skal have oplysninger.

Hvis der aftales operation, udarbejdes samtidig et fast pristilbud. Ved forundersøgelsen informeres desuden om det planlagte indgreb, bedøvelsesform, efterbehandling m.v., og almindeligvis udleveres en skriftlig information.

 

Vore sekretærer informerer om mulighederne.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Gynækologisk klinik

VERSION NR. 105 . DATO 16. mar 2021
Speciallæger og behandlere
Isa Secher Niemann
Isa Secher Niemann
Speciallæge i gynækologi
Else Rasmussen
Else Rasmussen
Intensiv-sygeplejerske
Jette Kirk
Jette Kirk
Operations-sygeplejerske
Bjørg Nordentoft
Bjørg Nordentoft
Intensiv- sygeplejerske

Til top