PATIENTINFORMATION
Forebyggende helbredsundersøgelser / erhvervslivet
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Forebyggende helbredsundersøgelser / erhvervslivet

Med henblik på forebyggende helbredsundersøgelser for erhvervslivet og specielt større virksomheder, institutioner og foreninger kan Privathospitalet Mølholm tilbyde disses medarbejdere helbredsundersøgelse og vejledning og foretage specialbehandling af konstaterede lidelser indenfor hospitalets 26 specialer.

 

For medarbejderne betyder sygdom utryghed og usikkerhed i ansættelse med risiko for at miste jobbet, og for arbejdsgiveren er det et problem at undvære medarbejdere gennem længere tid, ikke mindst hvis der er tale om nøglemedarbejdere. En hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen er således både i medarbejdernes, arbejdsgivernes, familiens og samfundets interesse og lever op til regeringens ønske om at vise "et større socialt ansvar". 

 

Erhvervsmedicinsk center omfatter følgende faciliteter: 

  • Center for forebyggende helbredsundersøgelse (for raske personer med ikke erkendt sygdom). 
     
  • Center for udredning af medicinske sygdomme (for personer med erkendt sygdom m.h.p. second opinion), optimering af behandling, rådgivning og evt. yderligere udredning:
    Kardiologisk klinik (klinik for hjerte-karsygdomme) speciallæge i kardiologi, overlæge Peter Steen Hansen.

Aftale om en virksomhedsordning foretages individuelt afhængig af medarbejderantal og virksomhed. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Medicinsk Klinik

VERSION NR. 105 . DATO 25. jun 2018

Til top