Hjertesygdomme

KONTAKT
76 42 74 20
PATIENTINFORMATION
Ablation af atrieflimren - forholdsregler når du kommer hjem
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Ablation af atrieflimren - forholdsregler når du kommer hjem

Du kan forvente et blåt mærke i højre lyske ved indstiksstedet. Det blå mærke trækker evt. nedad benet pga. tyngdekraften, og er helt ufarlig, hvis bare du fortsat er blød i lysken. Det er normalt at mærke en let ømhed i lysken, ligesom nogen vil mærke en lille "kugle" svarende til en ært. 

Hvis du derimod får en blødning eller større hævelse/blodansamling i lysken skal du lægge dig og trykke på indstiksstedet. Kontakt enten os eller anden lægeinstans. 

 

Den første uge skal du beskytte din lyske ved f.eks. at undgå tunge løft og lange gåture. Fysiske aktiviteter kan altså først genoptages en uge efter behandlingen. 

 

Mange patienter har lidt smerter/trykken/murren i brystkassen de første par dage efter behandlingen, hvilket kan klares med tablet Panodil 1 gram max x 4 daglig. 

 

Du skal fortsætte med din vanlige medicin indtil den ambulante kontrol 3 måneder efter behandlingen (med mindre andet er aftalt med lægen ved udskrivelse).

 

Mange patienter oplever hjertebanken efter behandlingen. Der kan optræde atrieflimmer efter behandlingen, hvilket skyldes irritation fra arvævet i hjertet. Det er således ikke på grund af manglende effekt af behandlingen. Nogle oplever øget hyppighed af anfald de første 2-3 måneder efter behandlingen, hvorefter symptomerne oftest aftager. Derfor kan man også først afgøre den endelige effekt af behandlingen efter 3 måneder.

 

Hvis du får hjertebanken/atrieflimmer foreslås følgende:

  • Hvis symptomerne er de samme som før behandlingen, kan du afvente om anfaldet ophører spontant. 
  • Hvis symptomerne er anderledes end vanligt, anbefales det at søge egen læge mhp. at optage et hjertediagram.
  • Hvis anfaldet er uudholdeligt eller varer mere end 24 timer, bør du indlægges på hjemsygehus med henblik på "stød" (DC-konvertering) inden der er gået 2 døgn.
  • Ved hyppige tilbagefald efter behandlingen kan det blive nødvendigt med mere kraftig hjertemedicin til at stabilisere hjerterytmen. Egen læge kan henvise til hjemsygehus mhp. ændring i medicinen. 

 

Det er en god idé at registrere hyppighed og varighed af eventuelle symptomer og medbringe information om dette til den ambulante kontrol.

 

I tilfælde af voldsomme brystsmerter, svær åndenød eller besvimelser bør du søge læge.

 

 

Vil du vide mere...

Der er mulighed for at få mere viden på Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser: www.rytmedoktor.dk

 

Facebook
Der findes en dansk Facebookgruppe for personer med atrieflimren: 

Atrieflimren 

https://www.facebook.com/groups/828240433884677/?ref=ts&fref=ts

Det er en lukket gruppe med gode diskussioner.

 

Der findes en norsk Facebookgruppe for personer med atrieflimren:

Atrieflimmer og Atrieflutter

https://www.facebook.com/groups/1706267259605263/?ref=ts&fref=ts

Det er en lukket gruppe med gode diskussioner.

 

 

Med venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

VERSION NR. 110 . DATO 09. mar 2021

RYTMEDOKTOR.DK

Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.

Svenske “Medicinsk Access” har i sit sidste nummer en artikel om atrieflimren og om Eva-Lotta, som efter ablation er fri for flimmer

  LÆS MERE

 AKTIVT HJERTE, et specialdesignet genoptræningsforløb efter indgreb i hjertet


Til top