Hjertesygdomme

Som patient på HjerteCenter Mølholm er du sikker på, at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Du kan altid komme i kontakt med denne, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum. Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os, er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

Hjerte-CT-scanning med kontrast

Du er henvist til en såkaldt hjerte-CT-scanning og kan i det følgende læse om undersøgelsen

Formål

Hjerte-CT-scanning er en avanceret undersøgelse af hjertets kranspulsårer. Formålet med undersøgelsen er oftest at finde ud af, om dine symptomer skyldes åreforkalkning, og om du skal tilbydes medicinsk behandling, ballonudvidelse eller by-pass operation. I enkelte tilfælde foretages undersøgelsen forud for hjerteklapoperation, ved hjertesvigt og før opstart af medicinsk behandling ved rytmeforstyrrelse. I sjældne tilfælde udføres undersøgelsen til afklaring af medfødt hjertesygdom.

 

Forberedelse

Blodprøve

Hvis du skal have kontrast, har vi brug for en blodprøve, som måler dine nyrers funktion. Hvis du har normal nyrefunktion, skal blodprøven være taget inden for 3 måneder før undersøgelsen. Har du nedsat nyrefunktion må blodprøven ikke være mere end 8 dage gammel. Hvis du ikke har fået taget blodprøven på Privathospitalet Mølholm, skal du få taget blodprøven enten ved egen læge eller nærmeste sygehus.

 

Medicin

En vigtig forudsætning for at opnå skarpe billeder af kranspulsårerne er, at pulsen er lav. I nogle tilfælde er det nødvendigt med ekstra pulsnedsættende medicin. Hvis du ikke allerede har fået udleveret medicinen ved dit besøg hos HjerteCenter Mølholm, er der oprettet en elektronisk recept og du vil kunne afhente medicinen på dit nærmeste apotek.

Det er vigtigt, at du på undersøgelsesdagen tager den tilsendte medicin mindst 2 timer før undersøgelsen, ligesom du blot skal indtage din sædvanlige medicin. 

Er du i behandling med Orabet, Glucophage, Metformin eller Avandamet, skal du holde pause med dette fra 2 dage før undersøgelsen. Hvis du har nedsat nyrefunktion må du først starte med denne form for medicin igen, hvis en blodprøve, du skal have taget hos din egen læge efter 3-5 dage, viser, at nyrefunktionen er uændret fra tidligere.

Det er vigtigt at pointere, at indtagelse af Viagra, cialis eller andre potensfremmende midler ikke er tilladt mindre end 72 timer før undersøgelsen.

 

Kontrastvæske

Da du skal have kontrast sprøjtet ind i en blodåre i armen, er det vigtigt, at du drikker rigeligt væske (dvs. 2-3 liter vand, saft etc.) dagen før og på undersøgelsesdagen. Dette fremmer udskillelse af kontraststoffet gennem nyrerne. Hvis du tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner over for kontrastvæske eller lider af nyresygdom, er det vigtigt, at du oplyser personalet om dette.

 

Fødeindtagelse/tobak

Indtagelse af kaffe, te, cola, energi-drikke eller andre koffeinholdige drikkevarer er ikke tilladt de sidste 4 timer før undersøgelsen. Øvrig væskeindtagelse er som anført ovenfor vigtig. Rygning og indtagelse af fast føde er ikke tilladeligt de sidste 2 timer før undersøgelsen. Alt sammen for at sikre, at pulsen ikke stiger uhensigtsmæssigt og dermed kan give dårligere billedkvalitet.

 

Selve undersøgelsen

I CT-klinikken modtages du af CT-radiografen, der stiller dig enkelte spørgsmål og anlægger et tyndt plastrør i en blodåre i armbøjningen. Ved behov tilbydes du afslappende medicin.

Du inviteres ind i undersøgelsesrummet, hvor CT-scanneren står.

Du får sat elektroder på brystet, så hjerterytmen kan registreres.

Personalet informerer om undersøgelsen og laver vejrtrækningsøvelser med dig. Det er vigtigt, at du kan holde vejret i ca. 10 sek. ad gangen.

Umiddelbart før undersøgelsen får du 2 pust nitroglycerin under tungen. Dette udvider hjertets kranspulsårer, således at de bedre ses på scanningen. Hvis du tidligere har haft bivirkninger af nitroglycerin, skal du sige det til personalet forinden. Det kan være nødvendigt at give pulsnedsættende medicin ind i blodåren.

Kontrastvæsken gives gennem plastrøret i armbøjningen. Kontrasten kan give en forbigående varmefornemmelse i kroppen og hos nogle også en metalagtig smag i munden. Dette er normalt og helt ufarligt.

Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko. I enkelte tilfælde optræder der forbigående nyrepåvirkning. Sjældent opstår nældefeber og kun ekstremt sjældent sværere overfølsomhedsreaktioner.

Scanneren er ikke ret dyb, og selv personer med klaustrofobi kan som regel gennemføre undersøgelsen uden problemer.

 

Tidsforbruget i forbindelse med undersøgelsen er 1-2 timer. Selve scanningen varer kun få sekunder og noget af tiden vil derfor være ventetid. Det kan derfor være en god ide at medbringe en bog eller lignende.

 

Efter undersøgelsen

Du kan tage hjem 1/2 time efter undersøgelsen. Der er ingen begrænsninger i fysisk udfoldelse efter undersøgelsen, og du kan umiddelbart genoptage dit arbejde. Husk at drikke 2-3 liter væske det første døgn efter undersøgelsen.

 

Svar på undersøgelsen

Du kan regne med at få brev om resultatet af undersøgelsen indenfor 1 uge. Der er desuden ofte planlagt en opfølgende ambulant kontrol.

 

Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet direkte på telefon 76 42 74 37. 

Patientinformation
Version nr.: 107
Dato: 09. januar 2023
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.