Hjertesygdomme

Som patient på HjerteCenter Mølholm er du sikker på, at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Du kan altid komme i kontakt med denne, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum. Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os, er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

Hjertets kranspulsårer - Undersøgelse (KAG) og Ballonudvidelse med stent (PCI)

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm og informere dig om KAG (koronararteriografi) og/eller PCI (ballonudvidelse).

 

Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.

 

KAG (koronararteriografi)

En KAG-undersøgelse er en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Ved hjælp af et kontraststof, som sprøjtes ind i kranspulsårerne, er det muligt at se, hvordan dine kranspulsårer ser ud. Kontraststoffet er ufarligt. 

I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt med en supplerende undersøgelse, for at måle om en forsnævring er behandlingskrævende.

 

PCI (ballonudvidelse)

Formålet med en PCI behandling er først og fremmest at fjerne anfald af angina pectoris (hjertekramper) ved at bedre blodforsyningen til hjertet. 

PCI er en behandling der udvider forsnævringer i hjertets kranspulsårer. Hos de fleste patienter indsættes der små rørformede trådnet (stents) for at holde kranspulsårerne åbne på de forsnævrede steder. 

 

Generel information

Forberedelse hjemmefra

Du skal være fastende for fast føde i min. 6 timer før mødetidspunkt. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før (ikke mælkeholdige produkter).

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunkt.

 

Barbering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen.

Du skal barbere lysken svarende til det skraverede område.

 

 

Medicin

Hvis du får Marevan er det vigtigt at din INR værdi er under 2,5 på indlæggelsesdagen. Kontakt din læge for at sikre dette.

 

Har du sukkersyge og behandles med Metformin skal du holde pause med dem 2 døgn før behandlingen.

Får du insulin skal du ikke tage din morgendosis på indlæggelsesdagen.

 

Vanddrivende medicin skal du ikke tage på indlæggelsesdagen

 

Din øvrige medicin skal tages som vanligt før, under og efter indlæggelsen. Ved ændringer informeres du af den behandlende læge. 

Husk at tage Magnyl, Clopidogrel (Plavix), Brillique, Xarelto, Pradaxa, Eliquis eller Lixiana, hvis du allerede er i behandling med dette. 

 

Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj. Medbring desuden din vanlige medicin.

 

Du er velkommen til at medbringe en ledsager, men det er imidlertid ikke nødvendigt. Du må gerne selv bære en weekendtaske/kabinekuffert med skiftetøj og toiletartikler. Du må gerne selv køre bil eller anvende offentlige transportmidler (inkl. fly) dagen efter undersøgelsen/behandlingen. 

 

Besøgstid og telefonkontakt

Du kan bruge din egen telefon under indlæggelsen. Dine pårørende kan i øvrigt ringe til sekretariatet på +45 76427420

 

Indlæggelsesdagen

Forberedelse  

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske. Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i armen. Der måles blodtryk og puls samt tages et EKG.  

Du vil få en samtale med hjertelægen inden undersøgelsen/behandlingen.

 

Da behandlingstiden er varierende må du påregne ventetid, i specielle tilfælde op til flere timer. Uanset ventetiden vil du blive behandlet samme dag. 

Beroligende medicin kan gives i behandlingsrummet.

 

Selve undersøgelsen/behandlingen

Varighed: Ca. ½-1 time. 

Der anvendes en del teknisk udstyr så som røntgenapparatur. Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler

 

Der anlægges lokalbedøvelse i lysken. Når denne bedøvelse virker, lægges der et tyndt plastikrør i pulsåren. Via plastikrøret føres et kateter gennem pulsåren op til hjertet.

I kateteret sprøjtes der kontraststof som fordeles i kranspulsårerne. 

På TV-skærmen kan man følge undersøgelsen og således se kontraststoffet fordele sig i kranspulsårerne. 

 

Hvis kranspulsårerne ser fine ud, er undersøgelsen færdig.

 

Hvis der derimod er forsnævringer i kranspulsårerne kan det ofte behandles med det samme ved hjælp af ballonudvidelse. Der indføres et kateter hvori der sidder en lille ballon, som på det forsnævrede sted blæses op. Herefter vil kranspulsåren blive udvidet og give bedre passage for blodgennemstrømningen. Der kan opstå kortvarig let ubehag, når ballonen blæses op. Hos de fleste indlægges der et lille rørformet trådnet (stent) for at bibeholde udvidelsen af blodkaret. 

Der vil under behandlingen kunne opstå hjertekramper. Skulle dette forekomme er det vigtigt, at du fortæller dette, da vi kan afhjælpe dine smerter.

 

I sjældne tilfælde kan der i forbindelse med behandlingen forekomme hjerterytmeforstyrrelser, som kræver medicinsk behandling eller el-stød for at genoprette den normale hjerterytme.

Indstiksstedet lukkes med en geléprop.

 

Efter undersøgelsen/behandlingen

Du går eller køres til din stue på sengeafdelingen. 

Du kan stå op, spise og drikke når du føler dig frisk til det. Hvis du har fået lavet en ballonudvidelse skal du ligge i sengen i én time. 

Føler du ubehag, smerter, varmefornemmelse eller hævelse i lysken, skal du gøre sygeplejersken opmærksom på dette.

Hos få patienter kan der efter behandlingen opstå blødning fra lysken, dette vil betyde, at du skal forblive længere tid i sengen. Blødningen vil oftest resultere i en blodansamling i lyskeregionen. Denne kan medføre lidt trykken de følgende dage, især ved gang, men dette forsvinder normalt af sig selv.

 

Udskrivelse

Efter behandlingen vil du og eventuel pårørende få en samtale med hjertelægen. Du vil få udleveret et udskrivningsbrev.

 

Vi sender udskrivningsbrev til din egen læge samt til det henvisende sygehus.

Hvis du har fået lavet en ballonudvidelse vil hjerteambulatoriet på dit hjemstedssygehus indkalde dig til kontrol ca. 1 måned efter behandlingen. Ved en normal kranspulsåreundersøgelse er der ikke planlagt yderligere kontrol.

 

Hjemtransport

Du må gerne selv køre bil eller tage offentlige transportmidler (inkl. fly) dagen efter undersøgelsen/behandlingen.

 

Hjemme igen

I en lille uges tid må du være forsigtig med fysisk aktivitet, tunge løft og trappegang af hensyn til indstiksstedet i lysken. 

 

Specielt ved ballonudvidelse

Hvis du har fået indlagt stent kan der opstå let ubehag i brystet i op til 1 uge efter behandlingen. For dette kan du evt. tage Panodil 1 g, højst x 4 daglig.    

Du kan i den første uge efter indgrebet få hjertekrampelignende anfald, hvorfor du skal undgå fysisk anstrengelse.

 

Du skal have Magnyl/Albyl/Trombyl livslangt.

Såfremt du allerede er i behandling med Clopidogrel/Plavix eller Brilique, skal du fortsætte med den ordinerede medicin de følgende 6 måneder. 

Hvis ikke du allerede er i behandling med enten Clopidogrel/Plavix eller Brilique, skal du tage tablet Clopidogrel/Plavix 75 mg x 1 dagligt de følgende 6 måneder.
Undtagelser fra dette vil fremgå af udskrivningsbrevet og samtalen med hjertelægen.

Se information om Clopidogrel/Plavix herunder.

 

Clopidogrel/Plavix/Brilique information

Virkning 

Clopidogrel/Plavix/Brilique er et kraftigt blodfortyndende middel, som anvendes til forebyggelse af blodpropper i hjertet. Det virker ved at hæmme blodpladernes tendens til at klumpe sig sammen.

 

Bivirkninger

Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré og kvalme. Desuden kan der forekomme hovedpine, svimmelhed, snurrende eller prikkende fornemmelse i hænder og fødder. 

Der kan komme blå mærker og tandkødet kan bløde. Der kan forekomme blod i urin eller i afføring. Skulle dette forekomme, er det vigtigt, at du kontakter egen læge.  

 

Komplikationer

Vær opmærksom på!

Hvis der kommer tegn på infektion i lysken (rødme, ømhed, smerter, feber), skal du kontakte egen læge.

Der vil meget sjældent kunne opstå tilfælde med kraftige hjertekramper eller blodprop i hjertet. I så fald skal du forblive indlagt til nærmere observation. 

I sjældne tilfælde kan det medføre akut operation af hjertet (bypass operation). 

Yderst sjældent kan der fremprovokeres blodprop i hjernen. 

 

I sjældne tilfælde kan der komme blødning fra lysken efter, at du er udskrevet. Læg dig på gulvet og pres hårdt med hænderne ca. 2 cm over blødningsstedet. Få evt. en pårørende til at hjælpe dig. 

Vigtigt: Falck /112 skal tilkaldes og du skal transporteres liggende til nærmeste skadestue. 

Patientinformation
Version nr.: 120
Dato: 02. april 2024
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.