Patientinformation
Behandling med Aclasta (osteoporosebehandling)
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Behandling med Aclasta (osteoporosebehandling)

Aclasta er et bifosfonat, som optages af knoglevævet og hæmmer nedbrydningen af knoglerne. Dette gør, at risikoen for knoglebrud generelt mindskes. 

Det har ingen virkning på andre organer, når det er optaget i knoglerne.

 

Du bør ikke få Aclasta, hvis du ammer, er gravid eller er allergisk overfor Zoledronsyre eller andre bisfosfonater.

 

Forberedelse til behandlingen

  • Du skal hente Aclasta på apoteket forud for behandlingen. Lægen har lavet en recept til dette
  • Få taget blodprøver senest 2 uger forud for behandlingen

    Det er vigtigt, at der er svar på dine blodprøver, før vi giver dig din behandling. Det vil være nødvendigt, at aflyse din tid til behandling, hvis der ikke foreligger svar på blodprøverne.

    Det kan være nødvendigt, at udskyde din behandling, hvis du har for lavt indhold af kalk eller D-vitamin i blodet, eller hvis du har svært nedsat nyrefunktion.

  • Sørg for at drikke godt med væske den dag, du får medicinen.

Sådan foregår behandlingen

Aclasta gives som en infusion, det vil sige et drop i en blodåre.

Infusionen tager ca. 30 minutter og foretages af lægen. Efterfølgende skal du blive på afdelingen i 30 minutter.

 

Risici og bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er feber og smerter i knogler, muskler og led efter første infusion

Disse bivirkninger aftager som regel efter få dage. 

Hvis du oplever ovenstående bivirkninger, kan du evt. tage tablet panodil 1 gram højest 4 gange i døgnet.

Ved efterfølgende infusioner er disse bivirkninger ikke så hyppigt forekommende.

 

I meget sjældne tilfælde ses kæbeosteonekrose (forlænget helingstid efter tandudtrækning eller efter operation i mundhulen) og atypiske brud på lårbenet. Du kan læse om øvrige mulige bivirkninger i indlægssedlen.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Endokrinologisk speciale

Version nr. 102 . Dato 11. jan 2023

Til top