PATIENTINFORMATION
Type 1 Diabetes
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Type 1 Diabetes

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, og informere dig om forholdene i forbindelse med undersøgelsen for Type 1 Diabetes.


Type 1 Diabetes

Har du type 1 diabetes og foretrækker behandling hos fast speciallæge og måske gerne på tidspunkter / dage som ikke altid udbydes på sygehuset?


Har du brug for at få vurderet din nuværende insulin behandling eller skifte til andre insulinpræparater?


Så tilbyder vi fleksibel udredning og behandling, som kan foregå såvel på Privathospitalet Mølholm som ved e-mail konsultationer.


Korrekt diagnose og behandling baseres på symptomer, blod og urin prøver. Derudover er regelmæssig undersøgelse af øjne, følesans, blodtryk og hjerte nødvendige for at opdage og forebygge at der udvikles invaliderende diabetiske senfølger.


Tidspunktet for konsultationerne på Privathospitalet Mølholm eller på mail kan fx. foregå på fleksible tidspunkter, hvor det passer bedst for dig.


Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Endokrinologisk speciale

VERSION NR. 102 . DATO 01. nov 2018

Til top