PATIENTINFORMATION
Demensudredning
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Demensudredning

En udredningspakke for demens kan omfatte:

  • Neurologisk forundersøgelse
  • MR-skanning af hjernen
  • Blodprøver
  • Evt. neuropsykologisk undersøgelse
  • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.

 

Med venlig hilsen 
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Klinik for neurologi 
og klinisk neurofysiologi
VERSION NR. 102 . DATO 09. dec 2020

Til top