PATIENTINFORMATION
Demensudredning
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Demensudredning

En udredningspakke for demens kan omfatte:

  • Neurologisk forundersøgelse
  • MR-skanning af hjernen
  • Blodprøver
  • Evt. neuropsykologisk undersøgelse
  • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.


Med venlig hilsen 
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Klinik for neurologi 
og klinisk neurofysiologi
VERSION NR. 101 . DATO 15. aug 2018

Til top