PATIENTINFORMATION
Demensudredning
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Demensudredning

En udredningspakke for demens kan omfatte:

 

  • Neurologisk forundersøgelse
  • MR-skanning af hjernen
  • Blodprøver
  • Evt. neuropsykologisk undersøgelse
  • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.

 

Med venlig hilsen 
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Klinik for neurologi 
og klinisk neurofysiologi
VERSION NR. 105 . DATO 14. jul 2021

Til top