Patientinformation
- Fjernelse af kolesteatom ("benæder")
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

- Fjernelse af kolesteatom ("benæder")

(opboring af tindingebenet) og evt. HØREFORBEDRENDE OPERATION

Operationen har til formål at fjerne kolesteatom (benedder) og/eller sanere øreinfektion samt eventuelt forbedre hørelsen.

 

Før operationen

Hvis du er forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, beder vi dig kontakte os på tlf. 8720 3040.

Kontakt også Mølholm, hvis du bliver syg i tiden op til operationsdagen. I tilfælde af akutte infektionssygdomme eller feber og forkølelse kan operationen blive udsat.

 

Efter operationen bør du være sygemeldt i 1-2 uger alt afhængig af, hvilket arbejde du har. Ved let arbejde kort tid, ved fysisk hårdt eller beskidt arbejde længere tid. Længere tid gælder også ved øget mulighed for infektion (f.eks. ved arbejde i daginstitution eller på hospital).

 

Praktiske oplysninger

Det kan være en god ide at medbringe læsestof.

 

Dine forberedelser til operationen

Faste: Du skal følge fastereglerne i indkaldelsen til operationen.

 

Toilette: Inden du møder til operationen, skal du tage bad, børste tænder, vaske hår og ansigt.

Du må ikke have make-up og neglelak på, fordi vi skal kunne se din naturlige kulør, mens du er bedøvet.

 

Operationsdagens forløb

Du vil få anvist en seng, inden du skal på operationsstuen. Efter operationen vil du blive overvåget nogle timer, før du kan tage hjem.

 

Briller/kontaktlinser, tandproteser:

Husk etui til eventuelle kontaktlinser. Inden operationen afleveres de til opbevaring hos sygeplejersken. Bruger du briller/protese, må du gerne beholde dem på, til du kommer til operationsgangen, hvor en sygeplejerske vil opbevare dem under operationen.

 

Operationen

Operationen foregår under fuld bedøvelse gennem et snit bag øret. Det er derfor nødvendigt at fjerne håret over og bag øret. Oftest foretages samtidig operation for hørenedsættelse, hvor der opereres gennem øregangen.

Ved operationens afslutning lægges der gaze med salve i øregangen for at beskytte øret og forhindre infektion. Endvidere lægges der øreforbinding. 

Der kan være forbigående svimmelhed efter operationen. Der er ofte en metallisk smagsfornemmelse på tungens siderand på samme side som operationen. 

På grund af gazen i øregangen vil du ikke umiddelbart kunne mærke en høreforbedring. Hørelsen kan først vurderes efter cirka 1 måned.

 

Hjemtransport

Du skal hentes af et familiemedlem eller en bekendt, som kan følge dig hjem i bil eller taxa. Hvis du har mulighed for at blive kørt hjem af Falck, behøver du ikke anden ledsagelse på hjemturen.

I hjemmet skal der være en voksen person, der kan holde øje med dig det første døgn efter operationen. Du bør holde dig inden døre i dette døgn.


Eventuelle komplikationer

Ved smerter i øret, nyopstået / tiltagende svimmelhed eller hvis gazen falder ud af øregangen, skal du kontakte Mølholm telefonisk på nedenstående nummer. Skulle du være i tvivl om noget efter udskrivelsen, eller får du feber, betydelige smerter eller andre problemer, er du velkommen til at ringe på tlf. 8720 3040.

 

Aktivitet

Når du vasker hår, skal du undgå at få vand i det nyopererede øre og på arret bag øret. Anvend et stykke vandskyende vat i øregangen, når du tager bad, og/eller et stykke plastic tapet over øret og omgivelserne.

Behandlingsresultatet kan blive påvirket i uheldig retning, hvis du bliver forkølet eller får influenza umiddelbart efter operationen.

Derfor bør du så vidt muligt undgå kontakt med forkølede personer i et par uger efter operationen.

Flyvning medfører ændring i mellemøretrykket og frarådes derfor indtil nogle uger efter operationen. Tal med lægen, hvis du har planlagt en flyrejse kort tid efter operationen.

 

Resultat

Hvorfor mastoidektomi?

Opboring af tindingebenet kombineret med mellemøreoperation har som regel til formål at fjerne et kolesteatom eller at sanere et kronisk infektionsfokus. Hos enkelte kan der over tid igen opstå problemer, og derfor er relativ langvarig kontrol nødvendig.

Hvad kan du forvente af en høreforbedrende operation?

Næsten alle patienter opnår en høreforbedring, men slutresultatet er meget afhængigt af sværhedsgraden af den tilgrundliggende sygdom, og hvilken form for rekonstruktion, der er mulig. Hos de patienter, hvor det eustatiske rør fra svælget til øret fungerer dårligt, er chancerne for varig høreforbedring nedsat.

 

Kontrol efter operationen

Efter 1 uge skal det plaster, der er bag eller over øret fjernes. Efter 2 til 3 uger får du på Mølholm fjernet den gaze, der er lagt i øregangen, og øret kontrolleres. Der aftales kontroltider med høreprøve på Mølholm til ca. 2 og 6 mdr. efter operationen.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Center for øre-, næse- og halssygdomme

 

Hvis_du_vil_vide_mere_knap

Version nr. 106 . Dato 04. mar 2021

Til top