PATIENTINFORMATION
- Indlæggelse af dræn hos børn og/eller fjernelse af polypper
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

- Indlæggelse af dræn hos børn og/eller fjernelse af polypper

Dræn anbringes i trommehinden, hvis mellemøret er fuldt at væske som følge af længere tids tillukning af det eustatiske rør. Dette kan være forårsaget af langvarige forkølelser og polypper i næse-svælg rummet.


Kun hvis der er symptomer på polypper (snorken, snøvlen og mundrespiration) fjernes polypper samtidig med drænanlæggelsen.

 

Før operationen

Hvis I er forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, beder vi Jer kontakte os på tlf. 8720 3040.

 

Kontakt også Mølholm, hvis barnet bliver syg i tiden op til operationsdagen. I tilfælde af akutte infektionssygdomme eller feber og forkølelse kan operationen blive udsat.

 

Praktiske oplysninger

Det kan være en god ide at medbringe læsestof, legetøj eller anden underholdning.

 

Forberedelser til operationen

Faste: Barnet skal faste 6 timer før mødetidspunktet, men må drikke saftevand og vand (ikke mælk) indtil 2 timer før mødetidspunktet. 

 

Toilette: Inden I møder til operationen, skal barnet have været i bad, fået børstet tænder, vasket hår og ansigt.

 

Operationsdagens forløb

Barnet vil få anvist en seng, og før operationen vil han/hun få smertestillende og beroligende medicin. Barnet køres på operationsstuen ledsaget af én af forældrene. Efter operationen vil barnet blive overvåget nogle timer, før I kan tage hjem. 

 

Operationen

Operationen foregår fuld bedøvelse og varer ca. 20 minutter.

 

Efter operationen

I hjemmet skal der være en voksen person, der kan holde øje med barnet det første døgn efter operationen. Barnet bør holde sig inden døre i dette døgn. Kosten skal være blød og afkølet de første par døgn.

 

Barnet bør være sygemeldt i et par dage

Der kan komme lidt blod fra næsen og fra ørerne de første døgn. I meget sjældne tilfælde kan der komme kraftigere blødning, kontakt da Mølholm Privathospital eller vagtlægen. 

Hos ca. 10% af børn, som får dræn i ørerne, opstår der senere øreflåd. Kontakt da egen ørelæge. 

 

Aktivitet

Barnet må gå i bad/brusebad et døgn efter operationen. Det betyder ikke noget, at der kommer vand i ørerne, dog må barnet ikke få hovedet under vand. Dette gælder, så længe der er dræn i ørerne.

 

Kontrol

Aftales inden I forlader afdelingen.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Center for øre-, næse- og halssygdomme

 

Hvis_du_vil_vide_mere_knap

VERSION NR. 107 . DATO 04. mar 2021

Til top