Patientinformation
- Ørestenssygdom
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

- Ørestenssygdom

Godartet positionssvimmelhed, fra engelsk: benign paroxysmal positional vertigo; BPPV, løse øresten

 

Hvad er det?

Øresten er små krystaller af kalcium, der forekommer naturligt i ørestenssækkene. Disse organer udgør sammen med de tre buegange labyrinten i det indre øre. Buegangene indeholder væske og fine sansehår, som registerer hovedets rotation, mens ørestensorganerne registrerer dit hoveds bevægelse samt stilling i forhold til tyngdekraften, så du ved, om retningen er op eller ned, til højre eller venstre, eller forlæns eller baglæns.
Forskellige faktorer såsom fremskreden alder, hovedskader, øreinfektioner eller lidelser i det indre øre menes at være de mest nærliggende årsager til, at øresten løsner sig og lidt efter lidt bevæger sig ud i buegangene, men ofte kan man ikke finde nogen årsag. Når disse løse øresten forvilder sig ind i buegangene, kommer der mere bevægelse i væsken i buegangene. Derved opfatter vores hjerne selv en normal hovedbevægelse som voldsom, og det bevirker den rotatoriske svimmelhed.

 

Hvad er symptomerne?

Ørestenssygdom er den hyppigste årsag til svimmelhed. Selve anfaldene er meget korte, varer sekunder, man bliver kraftigt svimmel ved bestemte hovedbevægelser. Holder man sig helt i ro, forsvinder svimmelheden imidlertid, og det er derfor tydeligt for de fleste, at det drejer sig om anfald, der provokeres af hovedbevægelser. Sygdommen er sjælden hos yngre, men tiltager i hyppighed med stigende alder, og i løbet af livet ses det hos omkring halvdelen af os, lidt hyppigere hos kvinder end mænd.
Ofte starter den godartede positionssvimmelhed ved, at man vågner om natten med kraftig svimmelhed, når man vender sig i sengen. Når man rejser sig fra sengen, kommer der oftest igen et voldsomt svimmelhedsanfald. Anfaldene varer typisk15-30 sekunder og fornemmes som en voldsom drejning rundt i rummet. Hvis man ser på personens øjne, vil de rulle rundt eller slå op og ned under anfaldet.
Den buegang, der hyppigst rammes af sygdommen, er den bageste buegang. Derfor får man en fornemmelse af at rotere i et lodret plan. Læner man hovedet tilbage for at se opad, fornemmer man, at man vælter bagover. Øjnene får samtidig et signal om, at man snurrer baglæns, derfor laver de nogle rytmiske bevægelser i samme retning (nystagmus).
Svimmelheden kan være ledsaget af kvalme og eventuelt opkastninger. Mellem anfaldene kan man have en vis usikkerhedsfornemmelse.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved en speciel test (Dix-Hallpikes test). Ved denne undersøgelse forsøger man at fremprovokere svimmelheden ved at lægge patienten ned med hovedet drejet til den ene og den anden side. På den måde kan man konstatere, hvilken buegang der er syg. Hvis man har ørestenssygdom, kommer der et helt specielt bevægemønster af øjnene, når man bliver lagt ned på denne måde.

 

Hvordan behandles lidelsen?

Hvis sygdommen ikke behandles, går den over af sig selv, men det kan tage uger eller mange måneder. Behandlingen er imidlertid meget let og lykkes i næsten alle tilfælde.
Løse øresten afhjælpes ved, at der udføres en øvelse, der hedder Epleys manøvre.
Det der sker under behandlingen er, at ørestensklumpen ved hjælp af tyngdekraften føres tilbage til den ørestenssæk, den kom fra, så balancen ikke længere forstyrres. 
Hos nogle patienter vender sygdommen tilbage flere gange, men den er som regel let at behandle hver gang. Sygdommen kan også optræde i en af de to andre buegange, men det er væsentligt sjældnere. I de tilfælde er det andre manøvrer, man anvender, når man vil behandle sygdommen.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Center for øre-, næse- og halssygdomme

Version nr. 103 . Dato 04. mar 2021

Til top