Patientinformation
- Virus på balancenerven
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

- Virus på balancenerven

Neuronitis Vestibularis

 

Hvad er det?

Virus på balancenerven debuterer med pludseligt anfald af svimmelhed og kvalme. Lidelsen skyldes en infektion eller skade i balancenerven, der sender nervesignaler om balancen fra det indre øre til hjernen. Balancenerven lammes af infektionen. Kigger man i patientens øjne, vil de slå fra side til side (nystagmus). Dette skyldes, at balancecentret i hjernen tror, at man roterer i rummet, og øjnene opfører sig, som om man rent faktisk gør det.
Den samme type svimmelhed kan skyldes en komplikation til kronisk mellemørebetændelse, et brud på tindingebenet i forbindelse med kraniebrud eller en mindre blodprop i lillehjernen. Det er derfor vigtigt, at man bliver undersøgt af en ørelæge.
Lægen vil vurdere, om der er tegn på høreskader eller blodprop i hjernen. Hvis der er mistanke om en blodprop eller tumor, vil man få foretaget en hjerneskanning.
Virus på balancenerven er en af de hyppigste årsager til svimmelhed fra det indre øre og buegangssystem. Sygdommen rammer oftest voksne mellem 30 og 60 år. Man kender ikke den egentlige årsag til sygdommen, men virus spiller en rolle. Nogle gange forekommer tilstanden efter en infektion i de øvre luftveje, men ofte er der ikke nogen umiddelbar årsag.

 

Hvad er symptomerne?

Virus på balancenerven giver pludselige anfald af svimmelhed, ofte ledsaget af kvalme, opkastning og faldtendens. I begyndelsen kan svimmelheden være så kraftig, at man ikke kan stå på benene. Mange har en en skibsdæksagtig gyngende fornemmelse og ubalance. Svimmelheden er konstant, men ofte med vekslende intensitet.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Med diagnosen er det vigtigste at udelukke sygdom i hjerne eller hjernestamme. Virus på balancenerven giver typisk pludselig svimmelhed, som er konstant evt. efter en øvre luftvejsinfektion. Hørelsen er typisk normal ved virus på balancenerven, men ved undersøgelse af buegangenes funktion med Vestibulær-Hoved Impuls Test (V-HIT) ses oftest nedsat eller ophævet funktion.

 

Hvordan behandles lidelsen?

Da tilstanden enten opstår ved en virusinfektion eller uden kendt årsag, kan der ikke tilbydes medicinsk behandling af årsagen. Forskning har vist, at man kan lindre forløbet ved at give en højdosis prednisolonkur (binyrebarkhormon), hvis kuren gives tidligt i sygdomsforløbet. I det akutte stadie kan man også lindre svimmelheden og kvalmen med midler mod transportsyge, der dæmper buegangenes funktion, men som desværre samtidig virker sløvende.
Hos de fleste patienter begynder nerven i en eller anden grad at fungere igen efter nogle måneder, men der er vigtigt at komme igang med genoptræning hurtigt. Jo hurtigere kan man blive aktiv igen. Genoptræning kan hjælpes på vej via balanceøvelser ved en fysioterapeut. Andre lindrende og optrænende behandlinger kan også komme på tale.
Der vil typisk gå 3-4 uger, inden man er nogenlunde rask. For ældre mennesker tager helbredelsen ofte længere tid.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Center for øre-, næse- og halssygdomme

Version nr. 103 . Dato 04. mar 2021

Til top