Plastikkirurgi

Plastikkirurgisk Center på Privathospitalet Mølholm har specialiseret sig i kosmetiske operationer og foretager alle former for kosmetiske plastikkirurgiske indgreb, såsom operation af øjenlåg, operation for stritører, fedtsugning m.m. og plastikkirurgi efter stort vægttab / korrektion af overskydende hud.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus København
Kontakt sekretæren:

Godartede bløddelstumorer

Hvilke godartede bløddelstumorer?

De godartede tumorer kan være beliggende i underhuden, i muskler, sener, ledkapsler,  inde i et led eller på en nerve.

Det kan være fedtknuder (lipomer), som også kan ligge inde i muskler, cyster (ganglier), der er hulrum i muskler eller sener fyldt med noget tykt væske, forstørrede slimsække, hvor muskler udspringer fra eller hæfter på knogler, knuder, der udgår fra slimhinden i et led (synoviomer) m.fl. 

 

Behandling, operation 

Tumorerne fjernes ved, at man gennem en åbning i huden frilægger knuden og skærer den fri. Jo dybere knuden ligger, jo større åbning er nødvendig for et få den frilagt og komme rundt om den. F.eks. vil fjernelse af tumorer, der ligger lige bag knæleddet kræve en ret stor åbning for at komme ind til den, medens en knude, der ligger lige indenfor en af de mere overfladiske muskler i arm eller ben, vil være mere let tilgængelig. 

 

Huden lukkes så vidt muligt indvendigt, hvorefter der påsættes nogle plasterstrips, der skal sidde i 12 dage. Ved meget store åbninger anvendes i stedet ofte hudklips, da det forkorter operationstiden.

 

Ved operation i led vil du umiddelbart før operationen påbegyndes få en enkelt dosis antibiotika for at forebygge infektion. Du vil forinden blive spurgt, om der er noget antibiotika, du ikke kan tåle, så vi er sikre på, at du får det rigtige.

 

Dagene før operation

Det tilrådes at undlade rygning 4 uger før operationen og 2 uger efter. Dette for at sikre bedst mulig blodtilførsel til det opererede område og derved opnå bedre heling.

 

Hvis du bliver syg umiddelbart før operationen (influenza, forkølelse, og forskellige former for betændelsestilstande), er det meget vigtigt, at du ringer til klinikken for at forhøre dig om, hvordan du skal forholde dig. Grunden er, at immunforsvaret ikke er i orden efter infektiøse tilstande, og det er vigtigt at minimere faktorer, der kan have indflydelse på det endelige resultat og ikke sætte dit helbred på spil. 

 

Selve operationsdagen

Ved indlæggelse skal du medbringe vanlig medicin samt praktisk løst tøj til hjemturen. 

 

På sengeafdelingen modtages du af en sygeplejerske, som vil vise dig til rette, foretage de nødvendige forberedelser inden operationen samt svare på eventuelle spørgsmål. Ligeledes vil du forud for operationen tale med kirurgen. 

 

Med mindre operationen foregår i lokalbedøvelse, vil narkoselægen tilse dig og drøfte bedøvelse. Bedøvelsen foregår enten i fuld narkose kombineret med en lokalt anlagt blokade, i en rygmarvsbedøvelse eller ved en isoleret bedøvelse af fx en hel arm. Blokaden vil smertedække dig de første ca. 12 timer efter operationen. 

 

Efter operationen bliver du kørt tilbage til din stue, hvor du bliver overvåget i 1-1½ time.  

Når du er vågen, må du få noget at drikke og senere noget at spise. Efter et par timer må du komme ud af sengen.

Smertebehandlingen (udover blokaden) består af tabletter, som oftest panodil, ibumetin og morfintabletter. Du medgives medicin til de første 4-5 dage.

 

Ligeledes informeres du om operationssåret, og forholdsregler i forbindelse med pleje af dette. Vi medgiver plastre til de første dage. 

 

Fjernelse af klips eller hudsuturer

Er huden syet indvendigt kan de plasterstrip, der er sat på, fjernes efter 12 dage. Er huden lukket med klips eller egentlige hudsuturer, skal disse fjernes efter 10-12 dage hos egen læge. 

Det første døgn efter bedøvelsen anbefaler vi, at du ikke er alene. Du må ikke selv køre bil hjem.

 

Undersøgelse af det fjernede væv

Alt fjernet væv vil blive undersøgt af en patolog, og når svaret foreligger, vil lægen give skriftlig besked om dette.

 

Fysioterapi/genoptræning

Behovet for genoptræning efter fjernelse af en bløddelstumor er meget varierende og afhænger primært af, hvor meget muskelfunktionen i det opererede område forventes at ville blive påvirket.  

Ofte vil en enkelt instruktion være tilstrækkeligt, men i nogle tilfælde vil der være behov for egtl. optræning, hvilket der vil blive taget stilling til i hvert enkelt tilfælde.

 

Du vil af en af afdelingens fysioterapeuter blive instrueret i et øvelsesprogram, som du skal anvende hjemme. Ligeledes vil fysioterapeuten ud fra operationens karakter rådgive dig om forholdsregler i forbindelse med optagelse af daglige aktiviteter. Ligger operationen sidst på eftermiddagen, kontaktes du pr. telefon dagen efter operationen, hvor fysioterapeuten gennemgår forholdsregler samt øvelses-program med dig. Hvis der er behov for det, arrangeres der opfølgende træning enten hos privat-praktiserende eller kommunal fysioterapeut med opstart ca. 6 uger efter operationen.

 

Sygemelding

For de fleste tumores vedkommende skal man forvente ca. 14 dages sygemelding, men det afhænger fuldstændig af arbejdets karakter. Ved meget små tumorer kan man ofte påbegynde arbejdet før. 

 

Bilkørsel

Du må almindeligvis føre bil efter et par dage, men også dette afhænger af operationens omfang og må aftales fra gang til gang  

 

Sport

Genoptagelse af sport aftales fra gang til gang, da det er meget afhængigt af, hvilken sportsgren man dyrker.

 

Kontrol

For mindre tumorer vil der sjældent være behov for kontrol, medens der ved større tumorer kan være behov for opfølgende kontrol efter 3-4 uger

 

Mulige komplikationer

Hyppige: Smerter, specielt i de første dage efter operationen. Vil normalt begynde at aftage efter et par dage.

 

Sjældne: Nogle, specielt dybere liggende bløddelstumorer, ligger tæt på bl.a. nerver, der kan blive påvirket, hvis man holder dem til side, med risiko for føleforstyrrelser i den del af huden, nerven forsyner. Almindeligvis vil følesansen komme igen, men hvis en nerve tager skade er der risiko for mere vedvarende nedsættelse af følefunktionen

 

Infektion optræder hos ca. 1 %.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Patientinformation
Version nr.: 105
Dato: 13. april 2021
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.