PATIENTINFORMATION
Erhvervs afdeling
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus

Erhvervs afdeling

I samarbejde med andre lægefaglige specialer leverer Erhvervsafdelingen ydelser til virksomheder enten som aktuelle afklaringsforløb eller af mere forebyggende karakter.

 

Coaching

Coaching handler om at udvikle personens ressourcer og hjælpe denne til at udfolde dem i forskellige sammenhænge.


Arbejdstjek

Et tjek beskriver personen ud fra et lægefagligt og erhvervspsykologisk perspektiv. Således at der kan træffes en kvalificeret beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i dagligdagen - så at medarbejderens kompetencer fortsat benyttes bedst muligt.


Personvurdering

Personvurdering er en samlet erhvervspsykologisk og lægefaglig vurdering af personer. Den beskriver personens mentale og helbredsmæssige robusthed i forhold til et dansk gennemsnit. 
Psykologisk og fysiologisk formåen er afgørende for, hvordan en person kan forvalte sine faglige kompetencer, bruge erfaringer og netværk. 

VERSION NR. 103 . DATO 25. okt 2016

Til top