Patientinformation
- Feedback Informed Treatment (FIT)
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus

- Feedback Informed Treatment (FIT)

Hvad er FIT?
FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som anvendes i samtaler. Det består af to skemaer  ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating Scale). ORS-skemaet anvendes i starten af samtalen og omhandler det aktuelle funktionsniveau. SRS-skemaet bruges i slutningen af samtalen og undersøger relationen mellem dig og psykologen.


Forskning viser, at den personlige relation mellem klient og psykolog har størst betydning for effekten af samtaler. Dernæst kommer konkrete mål for den enkelte samtale og den valgte metode som afgørende betydning for effekten af et samtaleforløb. I den sammenhæng er brug af FIT et godt redskab.

 

Formål med FIT
Formålet med brugen af FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af konsultationer, således at du får det største udbytte.

 

Hvordan foregår det?
I starten og slutningen af hver samtale bruges to minutter på en Ipad, hvor du på en skala bedømmer fire forhold, som er vigtige parameter, når det gælder udbytte af samtaler.


I starten af samtalen angives der på fire skala: dit personlige velbefindende, dit forhold til nære relationer, dit sociale funktionsniveau (arbejde, skole, bekendte) samt dit generelle velbefindende.
I slutningen af samtalen angives der på fire skala forhold om relationen til psykolog, relevansen af indholdet i samtalen, psykologens metode samt den overordnede oplevelse af samtalen.

 

Din udvikling og din indflydelse

Således kan din udvikling følges over tid, og tilrettelægges så du får det største udbytte af et forløb. Ved denne brug af skemaerne inddrages du din egen behandling ved at få mulighed for at udtrykke, hvad der opleves relevant og irrelevant at tale om og inddrage i behandlingen, og hvorvidt psykologen skal ændre på noget i relationen til dig.


Din vurdering af disse to forhold i forløbet giver os mulighed for at justere og tilrettelægge det, så du får den bedste behandling.

Version nr. 101 . Dato 29. mar 2019

Til top