Ryg / neurokirurgi

På RygCenter Mølholm er den faglige kvalitet i højsædet. Tilsammen har vi over 40 års erfaring med rygkirurgi. Gennem kontinuerlig deltagelse i kurser og kongresser sikrer vi at den faglige standard forbliver høj.

Specialet tilbydes i: Vejle
Kontakt sekretæren:

Facetleds- og nerverodsinjektion

Hvad er et facetled?

Facetled er 2 små hjælpeled, der sidder bagerst mellem ryghvirvlerne. Der er 2 stk. facetled for hver ryghvirvel og de findes således i nakke, bryst og lænd.

Facetleddene er ofte udgangspunkt for smertetilstande i ryg med udstråling til arm (facetled i nakke) eller ben (facetled i lænd)

 

Hvad er en nerverod?

Fra rygmarvskanalen udgår nerverødderne mellem hver af hvirvlerne. Der er en nerverod til både højre og venstre side. Flere nerverødder samler sig til nerver, hvor f.eks. iskiasnerven består af flere nerverødder fra den nederste del af lænden. 

Bliver nerveroden irriteret vil der være smerter og/eller føleforstyrrelser ud i nervens forløb. 

Irritationen kan komme fra f.eks. en fra en diskusprolaps der trykker på nerven eller fra snævre pladsforhold omkring nerven (stenose).

 

Hvordan udføres injektionen (blokaden)?

Du skal ligge på maven og via røntgen gennemlysning lokaliserer vi det korrekte sted. Efter steril afvaskning lægges lokalbedøvelse i hud. 

Ved injektion i facetleddet og omkring nerverod anvender vi røntgen gennemlysning for at placere nålespidsen ud for det helt korrekte sted.

 

Hvad injiceres?

Vi injicerer kun ca. 1 ml hvert sted der behandles. Det er en blanding af lokalbedøvende og langtidsvirkende binyrebark hormon.

 

Gør det ondt?

Vi lægger meget vægt på, at undersøgelsen foregår med så få gener som muligt. Vi vil derfor altid give lokalbedøvelse omkring indstiksstedet. 

 

Hvem udfører undersøgelsen?

Facetleds- og nerverods injektion udføres af erfarne speciallæger i anæstesiologi (narkose), der har udført talrige lignende indgreb.

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen / behandlingen?

Undersøgelses- og behandlingsforløbet varer ca. 25 minutter, hvor selve interventionen typisk vil vare 15 minutter. Den øvrige tid bruges til information og samtale

 

Virkning?

Virkningen optræder oftest først nogle dage efter behandlingen.

Smertelindringen kan være betydelig og virkningsvarigheden er variabel fra uger til måneder.

I nogle tilfælde er der ingen effekt, hvilket kunne tyde på at smertelokalisationen måske er et andet sted.

Interventionen er primært diagnostisk for at undersøge, hvor smerten kommer fra. 

Vi ser dog i op til 25 %, at smerteniveau reduceres betydeligt og med længerevarende effekt. Dette opnås efter 2-4 behandlinger. Vi anvender her metoden som ”step down” i smerterne, hvor vi formår at bryde den onde cirkel. 

 

Er der bivirkninger ved undersøgelsen? 

Enkelte har nedsat følelse i benet eller armen efter indgrebet og vi fraråder derfor at du fører bil hjem. 

Der kan komme lette smerter ved indstiks-stedet i de første dage, men det kræver ingen behandling. 

Vi har aldrig set tilfælde med infektion, nerveskade eller blødning. Komplikationerne er meget sjældent forekommet, men beskrevet i verdenslitteraturen.  

Sjældent kan der forekomme forværring i smerterne/føleforstyrrelserne.

Bivirkninger til medicin forekommer yderst sjældent. Der kan dog forekomme rødme og varmefølelse i ansigt og på grund af indre uro kan første nat efter blokaden være med kun lidt søvn. Patienter med sukkersyge vil opleve at blodsukkeret er højere i nogle dage efter blokaden.

 

Blodfortyndende medicin?

Hvis du tager blodfortyndende medicin, så som Marevan, Plavix, Clopidogrel, Padraxa, Brilique eller lignende bedes du oplyse det så hurtigt som muligt og altid før undersøgelsesdagen.

Du må gerne indtage Hjertemagnyl, men er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Patientinformation
Version nr.: 111
Dato: 10. januar 2023
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.