PATIENTINFORMATION
Rygsmerter / røntgenvejledt smertebehandling
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Rygsmerter / røntgenvejledt smertebehandling

Smertespecialisten tilbyder behandling af rygsmerter med røntgenvejledt injektioner i facetled og omkring nerverødder. 

 

Metoden kan anvendes som diagnostisk hjælp for rygkirurgerne eller som terapeutisk hjælp for patienten for at komme i gang med rygtræning og bryde den onde cirkel.

 

Diagnostisk hjælp til Rygcenter Mølholm's rygkirurger.

Speciallægerne på RygCentret foretager minimal invasiv kirurgi for at gøre operationen så skånsom som mulig. 

Før enhver operation foretager rygkirurgerne altid en grundig klinisk undersøgelse suppleret med MR-skanning.

 

I nogle tilfælde ønsker rygkirurgen yderligere information om smertens nøjagtige udbredelse. Her vil en røntgenvejledt facetledsinjektion eller ved nerverods-injektion give rygkirurgen vigtig information hvor nøjagtig smerteproblemet er lokaliseret. 


Smertebehandling af rygpatienter, terapeutisk behandling.

Metoden er velegnet til patienter med svære lænderyg- og ben smerter, hvor patienten pga. smerter ikke kan rygtræne tilfredsstillende trods smertestillende medicin. Konceptet er veletableret i bl.a. USA og flere europæiske lande udlandet benævnes metoden som PeriRadikulær Terapie (PRT) og anvendes også til langvarige smertetilstande. Smerten vil som hovedregel komme tilbage efter nogle måneders forløb. Patienterne har oftest fået udredt ryggenerne ved rygkirurg og ved MR scanning.  

 

Smerter kan hindre genoptræning

Vi ved, at hovedparten af rygpatienter har gavn og glæde af træning af rygsøjlens bevægelighed og muskulatur. Vi ved også, at smerter hos nogle rygpatienter er et væsentligt problem, som kan forsinke effekten af træningen betydeligt eller ligefrem forhindre rygtræning. 

Rygsøjlens bevægelighed er stærkt nedsat, og den mindste bevægelse udløser smerte. Disse patienter er ofte sygemeldt og kan være udsat for udvikling af kronisk smerte. 

 

Med andre ord vil vi bryde "den onde cirkel" med injektioner i facetled eller omkring nerverødder. Behandlingen er ofte så virksom, at patienten kan træne effektivt indenfor de første dage. I de fleste tilfælde vil én behandling være tilstrækkelig, men det kan være nødvendigt med gentagelse af behandlingen, og det kan være nødvendigt at supplere med medicin imod nerve smerter.


Motivation og aktivt medansvar

Vi vil primært tilbyde den avancerede smerte-behandling til smerteplagede patienter, som er velmotiverede for efterfølgende fysisk rygtræning, og hvor smerten er af kortere varighed. Det er væsentligt at der udarbejdes en træningsplan via fysioterapeut.

Opskriften på bedst mulig effekt og succes er, at patienten har et aktivt medansvar for egen ryglidelse. 

 

Smertelægen følger op

Smertelægen vil efterfølgende holde kontakte dig for at høre om behandlingens effekt. 

På den måde kan vi også vurdere, om patienten skal i supplerende behandling med medicin imod "nervesmerter", eller om der er indikation for fornyet injektion.

 

Røntgenvejledt smertebehandling, udførelsen heraf

Se: Patientinformation til facetleds- og nerverodsinjektion

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Speciallægerne i anæstesiologi

VERSION NR. 103 . DATO 27. jan 2021

Til top