Patientinformation
Rygundersøgelse, diagnostik og behandling
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Rygundersøgelse, diagnostik og behandling

Ved ønske om undersøgelse og behandling af ryglidelser i lænde- eller halshvirvelsøjle, bookes en tid til konsultation hos en af vore ryglæger, der er speciallæger i neurokirurgi.

 

Hvis der foreligger MR-skanninger eller andre relevante undersøgelser fra andre sygehuse, vil vi gerne vide dette. Vi vil herefter, hvis du ikke selv kan medbringe disse undersøgelser, på f.eks. CD-rom, fremskaffe disse undersøgelser til brug for den ønskede vurdering og eventuel behandling af ryglidelsen. 

 

Hvis der ikke allerede er lavet en MR-skanning, kan denne udføres i vores MR-center, oftest i forbindelse med den lægelige undersøgelse.

MR-skanninger, der er mere end 6 måneder gamle, må betragtes som forældede, specielt ved eventuel stillingtagen til operativ behandling. 

 

MR-skanninger, der udføres ved Privathospitalet Mølholm, vurderes af en speciallæge i radiologi, og der laves en skriftlig beskrivelse.

MR-skanningen og resultatet af samtalen med lægen i RygCenteret udgør beslutningsgrundlaget for, hvilken behandlingsstrategi vi herefter vil anbefale.

 

Vi afsender hurtigst muligt et skriftligt svar med den anbefalede behandling fra Rygcenter Mølholm. Svaret kommer i din e-boks. Såfremt du ønsker det, videresender vi den skriftlige journal til din egen læge.

 

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

RygCenter Mølholm

Version nr. 105 . Dato 20. okt 2022

Til top