Patientinformation
Skulderblokade
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Skulderblokade

En blokade er en indsprøjtning med binyrebarkhormon (steroid) blandet med lokalbedøvelse. 

 

 

Formål med blokaden

Formålet med en blokade er at dæmpe irritationstilstanden (betændelse uden bakterier). I skulderen kan det dreje sig om irritation i slimsæk, løftesene, selve skulderleddet eller kravebensleddet. Irritation kan komme af forskellige årsager for eksempel overbelastning, traume, slid eller en frossen skulder.

 

Virkning af blokade

Umiddelbart efter blokaden kan du opleve en bedring på grund af lokalbedøvelsen. Det betyder, at blokaden er lagt det rigtige sted, og at diagnosen er rigtig. Når lokalbedøvelsen ophører med at virke efter et par timer, kan der komme en del smerter på grund af lokal irritation forårsaget af binyrebarkhormonet. Disse smerter kan vare nogle døgn. Det kan derfor være en god ide forebyggende at tage smertestillende håndkøbsmedicin. Virkningen af blokaden begynder typisk først efter en uges tid og sætter langsomt ind. Det er vigtigt, at du aflaster skulderen de første uger efter blokaden.

Virkningen af blokaden kan ofte vare fra uger til et par måneder. En blokade er i reglen tilstrækkelig, men nogle har behov for yderligere blokader. Hos nogle virker blokaden kun i kort tid eller slet ikke.

 

Sygemelding

Sygemelding kan være aktuelt afhængigt af karakteren af dit arbejde. 

 

Blokadebehandling bør ikke stå alene

Behandlingen bør suppleres med andre tiltag. Hvis der i dit arbejde er smertevoldende belastninger, bør der tages passende hensyn en periode. Der bør også justeres på din træningsaktivitet, hvis det er en mulig årsag til overbelastning. Ofte vil det være anbefalet at kombinere blokaden med fysioterapi efter nogle uger.

 

Bivirkninger

Der kan være bivirkninger ved en blokade. Binyrebarkhormon er kendt for sine mange bivirkninger, men givet som indsprøjtning lokalt er disse meget beskedne: Lokal irritation, misfarvning og let ind trækning af huden. Nogle kan opleve rødme og varme i ansigtet i et par dage. Hos kvinder kan der forekomme blødningsforstyrrelser (menstruation). Bruskbeskadigelse kan ses i meget sjældne tilfælde. Endvidere kan der opstå betændelse i og omkring skulderleddet – dog færre end 1 pr. 10.000 indsprøjtninger. 

Hvis du er diabetiker, skal du være opmærksom på, at binyrebark kan påvirke blodsukker-reguleringen. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer dit blodsukker jævnligt de første døgn efter blokaden.

Du bør ikke få en blokade, hvis du ammer eller er gravid.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Skulder-/Albue Klinik

Ortopædkirurgisk Afd.

Version nr. 103 . Dato 23. mar 2021

Til top