Patientinformation
Smerter i skulderen
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Smerter i skulderen

Man kan have smerter i skulderen af mange forskellige årsager

 

En hyppig årsag er slimsæksbetændelse under skulderbladet, hvor en af styremuskelsenerne er kommet i klemme over årene. Derudover kan der komme skader på ledbånd eller sener i skulderområdet, og endelig kan man have gigt. Alle disse tilstande kan give smerter.

 

Udredning

Her på Privathospitalet Mølholm foretages en grundig udredning, dels med undersøgelse ved speciallægen, forskellige blokadetests og MR-skanninger.

 

Hvis operation skønnes nødvendig, kan dette også tilbydes.

 

Operativ behandling

Der foretages altid en kikkertundersøgelse af skulderleddet og området omkring selve skulderleddet, før kirurgisk behandling af disse smertetilstande i skulderen besluttes. 

 

Hvis der ved røntgenundersøgelse eller MR-skanning er påvist sikker gigt, enten i skulderleddet eller i leddet oppe under kravebenet, er det ikke sikkert at kikkertundersøgelse kommer på tale. Ellers vil der normalt blive foretaget en grundig kikkertundersøgelse af hele skulderområdet. Hvis det derefter bliver bekræftet hvad patienten fejler, vil patienten blive færdigbehandlet enten med kikkertoperation eller med åben operation.

 

Ved gigttilstand i selve skulderleddet er indsættelse af en form for kunstig skulder ofte nødvendig.

 

En af de hyppigste årsager til skuldersmerter, er slimsæksbetændelse og indklemnings-skade. 

Dette kræver en mindre kikkertoperation, hvor man sliber en lille smule af det forreste skulderblad og fjerner den betændte slimsæk.

 

Efterbehandling

Ved slimsæksbetændelse må man bruge armen og skulderen fuldstændigt frit efterfølgende, mens man ved en sene- og ledbåndsskade ofte skal holde armen i ro i 3 - 6 uger. 

 

Sygemelding fra manuelt arbejde skal man under alle omstændigheder regne med, indtil der er gået 3 måneder. Ved ikke-manuelt belastende arbejde kan sygemeldingen være kortere.

 

Ved ledbåndsskader og efter indsættelse af kunstig skulder, er der brug for et langt genoptræningsforløb. 

 

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Skulder-/Albue Klinik

Ortopædkirurgisk Afd.

Version nr. 103 . Dato 23. mar 2021

Til top