PATIENTINFORMATION
Facetleds- og nerverodsinjektion
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Facetleds- og nerverodsinjektion

Hvad er et facetled?

Facetled er 2 små hjælpeled der sidder bagerst mellem ryghvirvlerne. Der er 2 stk. facetled for hver ryghvirvel og de findes således i nakke, bryst og lænd.

Facetleddene er ofte udgangspunkt for smertetilstande i ryg med udstråling til arm (facetled i nakke) eller ben (facetled i lænd)

 

Hvad er en nerverod?

Fra rygmarvskanalen udgår nerverødderne mellem hver af hvirvlerne. Der er en nerverod til både højre og venstre side. 

Bliver nerveroden irriteret vil der være smerter ud i nervens forløb. 

Irritationen kan komme fra f.eks. en fra en diskusprolaps eller fra snævre pladsforhold.

 

Hvordan udføres indgrebet?

Du skal ligge på maven og via røntgen gennemlysning lokaliserer vi det korrekte sted. Efter steril afvaskning lægges lokalbedøvelse i hud. 

Ved injektion i facetleddet og omkring nerverod anvender vi røntgen gennemlysning for at placere nålespidsen ud for det helt korrekte sted.

 

Hvad injiceres?

Vi injicerer kun ca. 1 ml hvert sted der behandles. Det er en blanding af lokalbedøvende og langtidsvirkende binyrebark hormon.

 

Gør det ondt?

Vi lægger meget vægt på, at undersøgelsen foregår med så få gener som muligt. Vi vil derfor altid give lokalbedøvelse omkring indstiksstedet. 

 

Hvem udfører undersøgelsen?

Facetleds- og nerverods injektion udføres af erfarne speciallæger i anæstesiologi (narkose), der har udført talrige lignende indgreb.

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Undersøgelsesforløbet varer ca. 30 minutter, hvor selve indgrebet typisk vil vare 15 minutter. Den øvrige tid bruges til information.

 

Virkning?

Virkningen optræder oftest først nogle dage efter behandlingen. 

Indgrebet er primært diagnostisk for at undersøge, hvor smerten kommer fra men kan i enkelte tilfælde anvendes terapeutisk for at bryde en ond cirkel. 

Smertelindringen kan være betydelig og virkningsvarigheden er variabel fra uger til måneder.

I nogle tilfælde er der ingen effekt og smertelokalisationen er måske et andet sted. 

 

Er der bivirkninger ved undersøgelsen? 

Enkelte har nedsat følelse i benet eller armen efter indgrebet og vi fraråder derfor at du fører bilen hjem. 

Der kan komme lette smerter ved indstiks-stedet i de første dage, men det kræver ingen behandling. 

Vi har aldrig set tilfælde med infektion, nerveskade eller blødning. Komplikationerne er meget sjældent forekommet, men beskrevet i verdenslitteraturen.  

Sjældent kan der forekomme forværring i smerterne/føleforstyrrelserne.

Bivirkninger til medicin forekommer sjældent.

 

Blodfortyndende medicin?

Hvis du tager blodfortyndende medicin, så som Maravan, plavix, clopidogrel, padraxa eller Brilique, bedes du oplyse det så hurtigt som muligt og altid før undersøgelsesdagen.

Du må gerne indtage Hjertemagnyl, men er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Speciallægerne i anæstesiologi

 

VERSION NR. 107 . DATO 27. jan 2021
Speciallæger og behandlere
Birte Jensen
Birte Jensen
Intensiv-sygeplejerske
Christina Lorenz
Christina Lorenz
Intensiv-sygeplejerske
Hanne Kirkegaard
Hanne Kirkegaard
Intensiv-sygeplejerske

Til top