Smerter / tværfagligt (Allévia)

KONTAKT
88 80 25 00
PATIENTINFORMATION
Vi tilbyder
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

Vi tilbyder

På Allévia har vi flere forskellige forløb, kaldet moduler, som kan hjælpe den smerteramte til et liv med større livskvalitet og forhåbentligt færre smerter. 


Medicinsk modul

Modulet består af syv konsultationer hos en af smertecentrets speciallæger og smertesygeplejersker. Formålet med det medicinske modul er at starte eller justere en medicinsk behandling alt efter patientens egne behov. Der kan for eksempel være brug for at ændre én slags medicin til en anden med færre bivirkninger eller erstatte afhængighedsskabende medicin. Derudover fjerner vi medicin, hvis den er virkningsløs for den smerteramte. Behandlingen bliver baseret på den smerteramtes sygehistorie og den fysiske undersøgelse, der er lavet ved første besøg hos os. Under hele modulet vil der være mulighed for at kontakte smertesygeplejersken.

Når forløbet er slut, skriver vi en rapport/epikrise, som bliver sendt til den praktiserende læge.

Lægen kan også udfærdige en statusattest til kommunerne, men kun hvis den rekvireres direkte fra kommune eller forsikringsselskab. 


Psykologisk modul

Modulet består af 12 konsultationer hos en psykolog. Kroniske smerter har ofte psykiske følger, og psykologisk smertebehandling er læring i at mestre smerte, så det er dig, der styrer smerten og ikke omvendt. Modulet indeholder oplæring i brug af mindfulness-meditation.


Det kan måske umiddelbart være vanskeligt at se, hvordan behandling hos en psykolog kan være med til at bedre ens smertetilstand, da smerte er noget fysisk. Dette skal ses i lyset af, at smerter rent faktisk lader sig påvirke af mange ting ud over den rene fysiske skade.

Ens oplevelse af smerter påvirkes af situationen, egne forventninger og følelser som angst eller tristhed. Vi ved også, at ens opmærksomhed på smerter, og det, som er ubehageligt, kan forstærke den negative oplevelse. Forskning viser, at forventningen om, at noget kommer til at gøre ondt vil kunne fremkalde smerte og aktivere kroppens smertesystem. Vi ved, at overopmærksomhed på smerter og angst for smerte sænker smertetærsklen. 


Endelig er kroniske smerter så gennemgribende for ens liv og livskvalitet, at mange områder af ens hverdag påvirkes og forandres. Dette i sig selv kan være vanskeligt at håndtere og lære at leve med. Psykologisk smertebehandling omhandler derfor hjælp til at lære at leve bedre med sine kroniske smerter. Dette kan ske ved hjælp af teknikker og strategier til at håndtere smerterne bedre og i bedste fald lindre smerterne.


Psykologisk gruppebehandling 

Psykologisk gruppebehandling henvender sig til patienter, ofte med forskellige former for smerter, der har brug for en nyorientering i deres liv. Kurset har til formål at sætte den enkelte i stand til at etablere en bedre hverdag med eller på trods af kroniske smerter, samt tage vare på sit eget helbred. Udgangspunktet for kurset er, hvad man selv kan gøre aktivt for at opnå en bedre livskvalitet og håndtering af sin smertetilstand.


Elementer i behandlingen: 

  • Behandlingen udføres af et tværfagligt team sammensat af psykolog, fysioterapeut, speciallæge og smertesygeplejerske.
  • Behandlingen forløber over 8 uger + informationsmøde og består af undervisning, samtale/gruppediskussioner og fysiske øvelser. Øvelserne er tilrettelagt, så alle kan være med uanset smerteniveau.
  • I behandlingen lægges der bl.a. vægt på, at patienten opnår en forståelse for og indsigt i, hvad kroniske smerter er, samt fysiske, psykologiske og sociale faktorers indvirkning på smerteoplevelsen og kroppen.
  • Behandlingen omfatter introduktion til teknikker til smertemestring, som visualisering, afspænding, fysio-pilates øvelser m.m.


Fysioterapeutisk modul 

Et fysioterapeutisk forløb henvender sig til kroniske smertepatienter, der eksempelvis oplever problemer med at slappe af, har nedsat kropsbevidsthed og/eller har besvær med at få hverdagen til at hænge sammen; både i forhold til dagligdagens gøremål og til at dyrke motion.

Gennem behandlingen bliver patienten rådgivet og vejledt i, hvordan man lever bedre i en hverdag med smerter. Vi gennemgår f.eks. aktive øvelser, motion og afspænding samt træning i kropsbevidsthed, vejrtrækning og holdning. Derudover hjælper vi med at tilpasse hverdagens aktiviteter, så de bliver mere hensigtsmæssige for patienten. Vi lægger stor vægt på, at den enkelte får positive oplevelser med at bruge kroppen på trods af smerter. Formålet er at skabe en forståelse for, hvordan kroppen fungerer, og hvordan smerterne påvirker den. På denne måde kan man lære nye måder at håndtere smerterne og hverdagens udfordringer.


Gennem forløbet bruger vi både tid på samtale og praktiske øvelser, og der vil være hjemmeopgaver fra gang til gang. Forløbet omfatter 8 sessioner med en fysioterapeut.


Smerteskole 

Smerteskolen er et tilbud til patienter der vurderes til at kunne få gavn af en større viden omkring smerter set fra både den fysiske, psykiske og sociale side. 


Det foregår over 3 gange for patienterne og evt. en pårørende:

  • Første gang møder man speciallæge, smertesygeplejerske, socialrådgiver
  • Anden gang møder man fysioterapeuten.
  • Tredje gang møder man psykolog.

Alle behandlerne kommer med en faglig undervisning om smerter inden for deres felt.


Socialrådgiver modul

Modulet består af 6 konsultationer. Vores socialrådgiver hjælper med at skaffe overblik over den arbejdsmæssige og økonomiske situation samt information om rettigheder og pligter som borger i Danmark. Hvis man er uafklaret socialt eller arbejdsmæssigt, kan vores socialrådgiver vejlede i det sociale system og regler.


Vores socialrådgiver kan desuden give gode råd og eventuelt tage kontakt til patientens sagsbehandler i tvivlssager. Vores socialrådgiver har ingen bestemmelsesret i de forskellige kommuner og kan derfor kun vejlede og rådgive.


Speciallægeerklæring 

Speciallægeerklæring udarbejdes på basis af en grundig undersøgelse af en smerteramt person. Undersøgelsen afdækker smertens karakter, om der er tale om akut eller kronisk smertetilstand, og om der er yderligere behandlingsmuligheder.


Erklæringen kan bruges for eksempel af myndigheder ved afklaring af den smerteramte persons muligheder på arbejdsmarkedet eller ved afklaring af forsikringssager.

Denne behandling udføres kun, hvis den rekvireres fra f.eks. forsikringsselskaber eller andre instanser mod ekstra betaling. Den er ikke omfattet af Regionens betalingsgaranti. 


VERSION NR. 103 . DATO 26. jun 2018

Til top