PATIENTINFORMATION
Abort, kirurgisk provokeret abort
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Abort, kirurgisk provokeret abort

Hvornår kan der udføres abort?

Ifølge gældende lovgivning kan der udføres provokeret abort før udgangen af 12. svangerskabsuge. 


Før 8. graviditetsuge kan aborten foregå enten som medicinsk abort eller ved en udskrabning/udsugning af livmoderhulen.


Mellem 8. og 12. uge foretages udelukkende udskrabning/udsugning af livmoderhulen. 


Forundersøgelse

I forbindelse med forundersøgelsen foretages underlivsundersøgelse med ultralydskanning til bestemmelse af graviditetslængden. 


Abortmetoden aftales og der bliver orienteret om metoden. 


Relevante formularer udfyldes, det videre forløb samt datoen for indgrebet fastlægges.


Kirurgisk abort/udskrabning

Ved indlæggelsen møder man fastende på sengeafdelingen, hvor man vil blive gjort klar til operation.

Udskrabningen foretages i fuld bedøvelse og der gives medicin, som trækker livmoderen sammen (Methergin).    

                                                                                          

Efter indgrebet

Der kan være lette smerter og pletblødning efter indgrebet.

Udskrivelse foretages et par timer efter indgrebet og du må ikke selv køre hjem. Efter udskrivelsen kan der være behov for et par dages sygemelding. 


Efter aborten

Det er normalt, at du bløder lidt mere end ved normal menstruation i ca. 1 uge. Derefter vil det aftage, men du skal regne med at bløde i ca. 3 uger. 


Det er vigtigt at undgå underlivsbetændelse ved:

  • at undgå samleje, så længe du bløder (eller bruge kondom),
  • ikke at tage karbad, gå i svømmehal eller havbad, så længe du bløder, 
  • ikke bruge tamponer ved denne blødning.

Hvis du får kraftig blødning, stærkere smerter, ildelugtende udflåd eller feber, skal du kontakte Privathospitalet Mølholm, din læge eller lægevagten.


Du får taget en blodprøve (blodtype) inden indgrebet. Hvis du er Rhesus negativ, skal du have Anti-D vaccine indenfor 72 timer. 


Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Gynækologisk klinik

VERSION NR. 101 . DATO 21. jun 2018

 GENEVEVE BEHANDLINGEN

Behandling for stressinkontinens og tab af vaginal spændstighed

Speciallæger og behandlere
Else Rasmussen
Else Rasmussen
Intensiv-sygeplejerske
Jette Kirk
Jette Kirk
Operations-sygeplejerske

Til top