Hjertesygdomme

Kontakt
76 42 74 20

Pulsed Field Ablation – PFA

Ny behandlingsmetode på HjerteCenter Mølholm


Kateterbehandling af atrieflimren kan nu gøres med en ny teknologi – nemlig påvirkning med elektrisk strøm i stedet for påvirkning med varme (“radiofrekvensablation”) eller kulde (“kryoablation”).
Den nye teknologi kaldes for “Pulsed Field Ablation (PFA)”.

“PFA” virker ved at ødelægge cellevæggene på hjertemuskelcellerne. I modsætning til når vi anvender varme eller kulde, er det imidlertid ikke ved en temperaturafhængig effekt, men ved en direkte effekt af en lokal påvirkning af et kortvarigt, højintenst, strømstød.

 

Den mulige fordel ved at anvende PFA sammenlignet med de “gamle” teknologier er, at PFA ikke er helt så kritisk afhængig af god kontakt mellem behandlingsinstrumentet og hjertemuskulaturen. At PFA kræver meget kortere behandlingstid. Og – i forhold til sikkerhed og komplikationer – at PFA kun har effekt på hjertemuskulaturen og ikke på de øvrige væv (nervevæv, blodkar, spiserør), som ligger i umiddelbar nærhed af forkamrene i hjertet. Retfærdigvis skal det dog siges, at der endnu ikke er lavet sammenlignende undersøgelser imellem PFA og ”de gamle” teknologier – radiofrekvens og kryo.

 

Jeg har kopieret en figur fra en relativ ny artikel i et amerikansk fagtidsskrift:

 

Fra venstre til højre på figuren ser man først to billeder af, hvordan det instrument (som kaldes for et “kateter”) anbringes omkring de områder i venstre forkammer, man gerne vil påvirke. Og nedenfor er der en figur, der illustrerer, at man kun påvirker hjertemuskelvæv – og ikke blodkar, nerveceller eller spiserør. I midten af figuren er der anført nogle procenter for komplikationer til behandlingen. Og, endelig, til højre i figuren kan man se to kurver, der viser, hvor mange patienter, der er fri for hjerterytmeforstyrrelse op til et år efter behandlingen. Den blå kurve viser det samlede resultat for alle 121 patienter. Den røde kurve viser de forbedrede resultater i den mindre gruppe på 49 (ud af de 121 patienter), der blev behandlet med en forbedret måde at give den elektriske strøm på.

 

Efter et år har knapt 85% af patienterne med den forbedrede måde at give strømstødet på fortsat ingen hjerterytmeforstyrrelse (atrieflimren, atrieflagren).  Det er et rigtigt godt resultat. Men kun taget ud af den gruppe på 49 patienter, som blev behandlet med den forbedrede måde at give strømstødet på. Men – ingen tvivl – kan dette resultat underbygges af lignende resultater fra større grupper af patienter, er PFA-teknologien nok mere effektiv end varme eller kulde.

 

Samlet vurdering:

PFA (“Pulsed Field Ablation”) er en lovende ny teknologi.

Vi mangler dog egentlige studier, der sammenligner teknikkerne i sammenlignelige patientgrupper. Der er ingen tvivl om, at disse studier vil komme i løbet af de næste få år. Og måske kommer vi til at se, at de gode resultater, vi kan opnå med varme- eller kuldeablation, kan forbedres yderligere med den ny teknologi.

 

Vores erfaring på HjerteCenter Mølholm efter at have anvendt PFA et par måneder er, at det er en sikker og effektiv behandling, som er mindst ligeså god og sikker som ”de gamle” teknologier – varme (radiofrekvensablation) og kulde (kryoablation).

 


Februar 2023 - Peter Steen Hansen


Til top