Hjertesygdomme

Kontakt
76 42 74 20
Patientinformation
Ablation (varmebehandling) af atrieflagren (Radiofrekvensablation)
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Ablation (varmebehandling) af atrieflagren (Radiofrekvensablation)

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm og informere dig om behandlingen.

 

Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.

 

RFA (Radiofrekvensablation)

Formålet med behandlingen er først og fremmest at fjerne de abnorme impulsdannelser.  

Erfaringerne med radiofrekvensablation af atrieflagren er, at 90 % eller flere af patienterne hjælpes af behandlingen. 

 

Generel information

Forberedelse hjemmefra (faste-regler)

Du skal være fastende for fast føde i mindst 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før mødetidspunktet (ingen mælkeprodukter). 

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.

 

Medicin

Du skal fortsætte uændret med din vanlige medicin op til indlæggelsen. Dette gælder også hvis du tager Marevan eller Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana som blodfortyndende medicin.  

 

Rasering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring på brystet og i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen.

 

Du skal barbere brystet og lysken svarende til det skraverede område.

 

  

Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj. Medbring desuden din vanlige medicin.

 

Ledsager og transport

Du er velkommen til at medbringe en ledsager, men det er imidlertid ikke nødvendigt. Du må gerne selv bære en weekendtaske/kabinekuffert med skiftetøj og toiletartikler og gerne selv køre bil eller anvende offentlige transportmidler (inkl. fly) dagen efter behandlingen.

 

Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på +45 76 42 74 20

Mobiltelefon er tilladt.

 

Indlæggelsesdagen

Forberedelse til behandlingen

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet. Du vil få oplyst det endelige behandlingstidspunkt samt de specielle forholdsregler, der vil være i forbindelse med behandlingen. 

 

Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i armen. Der måles blodtryk og puls, og der tages blodprøver samt EKG.

 

Den behandlende læge vil umiddelbart inden operationen tale med dig og orientere om detaljer, herunder også om der er særlige forhold ved din rytmeforstyrrelse, der kan have betydning for virkning og bivirkninger ved behandlingen. Der vil blive god tid til denne samtale, og dine pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage.   

 

Selve behandlingen

Behandlingen varer ca. 2 timer. I behandlingsstuen anvendes en del teknisk udstyr så som røntgenapparatur.

Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler

 

Der indføres tynde katetre til hjertet fra blodårerne i lysken. Fra katetrene kan man måle de elektriske strømme i hjertet. Der måles forskellige steder i hjertet, og når lægen har fundet årsagen til rytmeforstyrrelsen, lægges kateterspidsen op mod indersiden af hjertevæggen. Med en svag opvarmning af kateterspidsen til ca. 65 grader bliver årsagen til rytmeforstyrrelsen fjernet.  

Indgrebet foretages i en kombination af lokalbedøvelse og en tung rus af bedøvelsesmidler.

 

Efter behandlingen

Du vil blive observeret af en sygeplejerske de næste 2 timer, hvor du skal ligge fladt i sengen af hensyn til risiko for blødning fra såret i lysken. 

 

Føler du ubehag, smerter, varmefornemmelse eller hævelse i lysken, skal du gøre sygeplejersken opmærksom på dette.

 

Inden udskrivelse vil speciallægen tale med dig. Der vil her være lejlighed til at drøfte evt. forholdsregler i fremtiden.

 

Udskrivelse

Dit forventede udskrivningstidspunkt fremgår af indkaldelsesbrevet.

 

Inden udskrivelsen kontrolleres indstikstedet, og du vil have en samtale med den behandlende læge. Der vil her være lejlighed til at drøfte evt. forholdsregler i fremtiden 

 

Du vil få udleveret udskrivningspapirer, vi sender desuden udskrivelsesbrev og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandling.

 

Du må gerne selv køre bil eller tage offentlig transport (inkl. fly) dagen efter behandlingen. 

 

Komplikationer

I sjældne tilfælde (sammenlagt under 1 % risiko) kan der opstå komplikationer:

  • større blodansamling ved indstikstedet i lysken
  • ansamling af blod i hjertesækken
  • luft i lungesækken
  • dannelse af mindre blodprop i karrene, i hjertet eller i andre organer (hjerne, nyrer, lunger) 

Disse komplikationer kan kræve observation eller særlig behandling, som kan udføres på stedet. Du vil ved samtalen med speciallægen før behandlingen blive orienteret om din risiko.

 

Hjemme igen

Den første uges tid efter udskrivelsen skal du undgå tungere fysisk belastning inkl. sportsaktiviteter af hensyn til indstiksstedet. Du kan genoptage dit vanlige arbejde ca. 1 uge efter udskrivelsen. Hvis du har særlig hårdt fysisk arbejde skal du vente 2 uger inden du genoptager dette. 

Du kan forvente et mindre blåt mærke i lysken ved indstiksstedet. Enkelte patienter kan få en lidt større blodansamling, som kan genere de første par uger efter behandlingen. 

Mange patienter har lidt smerter/trykken/murren i brystkassen de første dage efter behandlingen. Hvis dette er tilfældet kan Panodil dæmpe generne.

 

 

Der er mulighed for at få mere viden på speciallæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser: 

www.rytmedoktor.dk

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

Version nr. 126 . Dato 15. mar 2023

Svenske “Medicinsk Access” har bragt en artikel om atrieflimren og om Eva-Lotta, som efter ablation er fri for flimmer.

  LÆS MERE


Til top