Hjertesygdomme

Som patient på HjerteCenter Mølholm er du sikker på, at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Du kan altid komme i kontakt med denne, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum. Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os, er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

Ablation (varmebehandling) af hjerterytmeforstyrrelser

Ablation (varmebehandling) af andre hjerterytmeforstyrrelser end atrieflimren og atrieflagren (Radiofrekvensablation) 

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm og informere dig om behandlingen.

 

Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.

 

RFA (Radiofrekvensablation)

Formålet med behandlingen er først og fremmest at fjerne de abnorme impulsdannelser.  

Ved de fleste former for hjerterytmeforstyrrelser, som ikke er atrieflimren eller atrieflagren, vil varmebehandlingen hjælpe mere end 95%.

 

Generel information

Forberedelse hjemmefra (faste-regler)

Du skal være fastende for fast føde i mindst 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før mødetidspunktet (ingen mælkeprodukter). 

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.

 

Medicin

Du skal ophøre med medicin for hjerterytmen i henhold til det beskrevne i indkaldelsesbrevet.
Din øvrige medicin skal tages som vanligt før, under og efter indlæggelsen. Det gælder også hvis du tager Marevan eller Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana som blodfortyndende medicin. Ved ændringer bliver du informeret af den behandlende læge.


Barbering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring på brystet og i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen.

 

Du skal barbere brystet og lysken svarende til det skraverede område.

 

  

Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj. Medbring desuden din vanlige medicin. 

 

Ledsager og transport

Du er velkommen til at medbringe en ledsager, men det er imidlertid ikke nødvendigt. Du må gerne selv bære en weekendtaske/kabinekuffert med skiftetøj og toiletartikler og gerne selv køre bil eller anvende offentlige transportmidler (inkl. fly) dagen efter behandlingen.

 

Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på +45 76 42 74 20.

Mobiltelefon er tilladt.

 

Indlæggelsesdagen

Forberedelse til behandlingen

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet. Du vil få oplyst det endelige behandlingstidspunkt samt de specielle forholdsregler, der vil være i forbindelse med behandlingen. 

 

Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i armen. Der måles blodtryk og puls, og der tages blodprøver samt EKG.

 

Den behandlende læge vil umiddelbart inden operationen tale med dig og orientere om detaljer, herunder også om der er særlige forhold ved din rytmeforstyrrelse, der kan have betydning for virkning og bivirkninger ved behandlingen.  

Der vil blive god tid til denne samtale, og din pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage. 

 

Selve behandlingen

Behandlingen varer ca. 2 timer. I behandlingsstuen anvendes en del teknisk udstyr så som røntgenapparatur.

Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler

 

Der indføres tynde katetre til hjertet fra blodårerne i lysken. Fra katetrene kan man måle de elektriske strømme i hjertet. Med svage elektriske pace-impulser kan man ofte starte den rytmeforstyrrelse, der plager dig. Der måles forskellige steder i hjertet, og når lægen har fundet årsagen til rytmeforstyrrelsen, lægges kateterspidsen op mod indersiden af hjertevæggen. Med en svag opvarmning af kateterspidsen til ca. 65 grader bliver årsagen til rytmeforstyrrelsen fjernet i løbet af få minutter.  

Indgrebet foretages i lokalbedøvelse og giver sjældent smerter. Man mærker ikke katetrene i hjertet.

 

Efter behandlingen

Du vil blive observeret af en sygeplejerske de næste 2 timer, hvor du skal ligge fladt i sengen af hensyn til risiko for blødning fra såret i lysken. 

Føler du ubehag, smerter, varmefornemmelse eller hævelse i lysken, skal du gøre sygeplejersken opmærksom på dette.

 

Udskrivelse

Dit forventede udskrivningstidspunkt fremgår af indkaldelsesbrevet.

 

Inden udskrivelsen kontrolleres indstikstedet, og du vil have en samtale med den behandlende læge. Der vil her være lejlighed til at drøfte evt. forholdsregler i fremtiden.

 

Du vil få udleveret udskrivningspapirer, og vi sender desuden udskrivelsesbrev og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandling.

 

Du må køre bil eller tage offentlig transport (inkl. fly) dagen efter behandlingen. 

 

Komplikationer

I sjældne tilfælde (sammenlagt under 1 % risiko) kan der opstå komplikationer:

  • større blodansamling ved indstikstedet i lysken
  • ansamling af blod i hjertesækken
  • luft i lungesækken
  • dannelse af mindre blodprop i karrene, i hjertet eller i andre organer (hjerne, nyrer, lunger) 

Disse komplikationer kan kræve observation eller særlig behandling, som kan udføres på stedet. Du vil ved samtalen med speciallægen før behandlingen blive orienteret om din risiko.

 

Ved visse typer rytmeforstyrrelse er der en lille risiko (mindre end 1 %) for utilsigtet ved behandlingen at beskadige hjertets normale ledningssystem. Hvis dette opstår, kan det være nødvendigt, efter en vis observationstid, at indoperere en pacemaker. Dette kan også foretages på HjerteCenteret.

 

Hjemme igen

Du kan forvente et mindre blåt mærke i lysken ved indstikstedet. Enkelte patienter kan få en lidt større blodansamling, som kan genere de første par uger efter behandlingen. 

Den første uge skal du beskytte din lyske ved f.eks. at undgå tunge løft og lange gåture. Vi anbefaler, at du venter ialt to uger med at dyrke sport.

Du kan genoptage dit vanlige arbejde ca. 1 uge efter udskrivelsen. Hvis du har særlig hårdt fysisk arbejde skal du vente 2 uger inden du genoptager dette. 

Mange patienter har lidt hovedpine og smerter/trykken/murren i brystkassen de første dage efter behandlingen. Hvis dette er tilfældet kan Panodil dæmpe generne.

 

Der er mulighed for at få mere viden på klinikchef Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser: 

www.rytmedoktor.dk

Patientinformation
Version nr.: 138
Dato: 02. april 2024
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.