Hjertesygdomme

Som patient på HjerteCenter Mølholm er du sikker på, at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Du kan altid komme i kontakt med denne, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum. Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os, er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

DC-konvertering

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med DC-konvertering.

 

Formålet med DC-konvertering

Hvis du har en hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (forkammerflimmer) kan du tilbydes en DC-konvertering. Ved DC-konvertering støder man hjertet, så det opnår en normal regelmæssig hjerterytme, kaldet sinusrytme.

 

Medicin forud for behandlingen

Hvis ikke du har været i blodfortyndende medicinsk behandling (Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa eller Lixiana) 3-4 uger inden DC-konvertering, vil vi altid foretage en speciel ultralydsundersøgelse fra spiserøret - TEE - som foretages i fuld bedøvelse. Dette gøres for at udelukke blodpropsdannelser i venstre forkammer. Dette der dog ikke nødvendigt, hvis din forkammerflimmer har varet kortere end 48 timer.

Vi vil også foretage denne ultralydsundersøgelse, hvis du får Marevan og din blodfortyndingsgrad (INR) ikke sikkert har været i niveau mellem 2 og 3 i de sidste 3-4 uger.

 

Behandlingsdagen

Du skal være fastende for fast føde i minimum 6 timer før mødetidspunktet. Du må dig gerne drikke indtil 2 timer før (dog ikke mælkeholdige produkter). 

Du skal tage din morgenmedicin.

 

DC-konverteringen foregår på en sengestue, hvor der er narkoselæge og sygeplejerske tilstede.

Du får lagt en kanyle i en blodåre i hånden. Der tages EKG og måles blodtryk, puls og evt INR.

Behandlingen foregår ved, at der påsættes 2 geléagtige plader på din brystkasse samt elektroder, hvorfra vi kan følge din hjerterytme under behandlingen.

Du får en kortvarig bedøvelse (ca. 5-10 min), mens DC-konverteringen foretages. 

Du er hurtig vågen igen og vil få tilbudt mad og drikke.

 

Du må udskrives efter 1-2 timer, når du er velbefindende. 

Inden udskrivelse aftales det videre forløb, herunder eventuelle medicinændringer.

Hvis det ikke lykkedes, at DC-konvertere dig over i normal hjerterytme, tages der ligeledes stilling til det videre forløb.

 

På grund af bedøvelsen må du ikke køre bil eller være alene det første døgn. 

Patientinformation
Version nr.: 108
Dato: 06. oktober 2021
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.