Hjertesygdomme

Kontakt
76 42 74 20
Patientinformation
Flecainid
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Flecainid

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med din indlæggelse.


Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.

 

Sådan virker medicinen

Du skal i behandling med såkaldt Klasse 1c antiarytmika. Flecainid (kaldes nogen gange Tambocor) bruges til at forebygge og behandle atrieflimren/forkammerflimren.
Flecainid virker stabiliserende på hjerterytmen og ofte ganske effektivt - både i forhold til at stoppe anfald af atrieflimren og at forebygge nye anfald. Det kan kun anvendes, hvis der ikke er nedsat pumpefunktion af hjertet eller tegn på åreforkalkning.

 

Behandlingen skal som regel kombineres med et andet præparat. Det skyldes, at Flecainid nogle gange kan få en flimmer til at blive til en såkaldt atrieflagren. For at undgå at atrieflagren under samtidig behandling med Flecainid skal give al for hurtig puls, vil man give den supplerende medicin (betablokker eller calciumblokker), der hæmmer impulsoverledningen fra forkamre til hjertekamre.

 

Når man som i dit tilfælde skal opstarte med Flecainid, bør behandlingen altid startes under indlæggelse hvor hjerterytmen overvåges.


Medicin

Du fortsætter med din øvrige vanlige medicin med mindre andet er aftalt med hjertelægen.

 

Medbring

Medbring din vanlige medicin og noget behageligt tøj

 

Besøgstid og telefonkontakt

Dine nærmeste pårørende er velkomne til at opholde sig på hospitalet.

Mobiltelefon er tilladt.

 

Indlæggelsesdagen

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information.
Der måles blodtryk, puls og tages et EKG.
Du vil få en samtale med hjertelægen, hvorefter du opstarter med tablet Flecainid.
Du hjerteovervåges under indlæggelsen.

 

Udskrivelse

Du kan udskrives næste dags eftermiddag.
Inden udskrivelsen får du og eventuelle pårørende en samtale med hjertelægen, og der udleveres et udskrivningsbrev.

 

Vi sender udskrivningsbrev og beskrivelse af forløbet til egen læge og dit stamsygehus, som skal varetage det videre forløb.

 

Hjemtransport

Du må føre bil og benytte offentlige transportmidler umiddelbart efter udskrivelse.

 

Bivirkninger/komplikationer

Bivirkninger er ofte beskedne. Der kan være bivirkninger i form af hovedpine, synspåvirkning eller tendens til svimmelhed, fordi stoffet ikke kun virker på hjertet, men også kan påvirke nervecellerne i centralnervesystemet.
Meget sjældent kan der ses hjerterytmeforstyrrelse fra hjertekamrene; derfor skal medicinen startes under indlæggelse.


Med venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
HjerteCenter

Version nr. 106 . Dato 09. mar 2021

RYTMEHOLDET
Et cykelhold for mænd, der har haft problemer med hjertet - og Rytmedoktor, Peter Steen Hansen.

Rytmeholdet

Svenske “Medicinsk Access” har bragt en artikel om atrieflimren og om Eva-Lotta, som efter ablation er fri for flimmer.

  LÆS MERE


Til top