Hjertesygdomme

KONTAKT
76 42 74 20
PATIENTINFORMATION
Indsættelse af optager til registrering af hjerterytmen (Reveal)
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Indsættelse af optager til registrering af hjerterytmen (Reveal)

Indsættelse af optager til registrering af hjerterytmen (Reveal)


Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med anlæggelse af Reveal.


Behandlingen er for personalet en daglig rutine, som vi føler os trygge ved. Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.


Reveal og patient-aktivator

Hvad er en Reveal?

En Reveal er en monitor, som opereres ind under huden på brystkassen. Med Revealen er det muligt at optage hjerterytmen gennem 2-3 år.

Revealen optager automatisk hjerterytmen, hvis den bliver for hurtig eller for langsom.

Den kan også optage på kommando. Det vil sige, hvis du oplever symptomer, kan du bruge din patient-aktivator til at fortælle din Reveal, at den skal gemme hjerterytmen.


Hvad er en patient-aktivator?

En patient-aktivator er en lille håndholdt computer, som du skal placere på din brystkasse ovenover den indopererede Reveal, når du har symptomer.

Du skal derefter trykke på 'REC' knappen og patient-aktivatoren vil sørge for, at Revealen optager hjerterytmen i en periode før og efter patient-aktivatoren er lagt på og aktiveret.


Generel information

Du skal ikke være fastende.


Medicin

Hvis du tager medicin, skal du blot tage dette som vanligt før, under og efter indlæggelsen. Ved ændringer bliver du informeret af den behandlende læge. 


Medbring

Medbring din vanlige medicin samt sygesikringsbevis. 


Ledsager og transport

Du er naturligvis velkommen til at tage en ledsager med.

Det er imidlertid ikke strengt nødvendigt med ledsager, da du gerne selv må køre bil og benytte offentlige transportmidler inkl. fly efter udskrivelse. 


Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på 76427420.
Dine nærmeste pårørende er velkomne til at opholde sig på hospitalet før, under og efter behandlingen.

Mobiltelefon er tilladt.


Indlæggelse

Forberedelse til operationen

Du modtages af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet. Du vil få oplyst det endelige tidspunkt for operationen samt de specielle forholdsregler, der vil være i den forbindelse.

Om nødvendigt vil blive barberet i det område hvor Revealen skal implanteres. 


Speciallægen vil umiddelbart inden operationen tale med dig og orientere om detaljer. Der vil blive god tid til denne samtale, og dine pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage.   


Da behandlingstiden er varierende, kan der forekomme ventetid. Uanset ventetiden vil du få foretaget indgrebet samme dag.


Selve operationen

Operationen foregår på en operationsstue og forventes at vare ca. én time.

Der er forskelligt overvågningsudstyr på stuen. Speciallægen og en sygeplejerske vil hele tiden være tilstede til at kunne forklare, hvad der foregår og svare på spørgsmål.


Der gives lokalbedøvelse for at undgå smerter i forbindelse med indgrebet. 

Efter at huden er renset med jodsprit, lægges der en steril afdækning omkring operationsområdet for at holde det rent. 

Der lægges et ca. 1,5 cm bredt snit midt på brystkassen, lidt til venstre for brystbenet. Der laves en lille lomme under huden, hvor Revealen lægges i.

Herefter syes det sammen, og der påsættes plaster.


Efter behandlingen

Efter indgrebet følges du tilbage til afdelingen.

Inden udskrivelse sikrer hjertelægen at du er godt informeret om programmeringen af Revealen og brugen af patient-aktivatoren.


Udskrivelse

Du kan udskrives kort efter indgrebet, hvor du også får udleveret dine udskrivningspapirer. 


Vi sender desuden udskrivelsespapirer og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandlingen.


Hjemtransport

Du må gerne selv køre bil eller benytte offentlig transport umiddelbart efter udskrivelsen. 


Hjemme igen

Hvis du får smerter fra såret, kan du tage tbl. Pamol 1 g højst fire gange i døgnet.

Plasteret skal sidde på det første døgn og holdes tørt. Herefter er det ikke nødvendigt med plaster. 

Du kan gå i bad efter et døgn.

Såret er syet med en selvopløselig tråd, som forsvinder af sig selv efter ca. 14 dage.

Du skal være opmærksom på rødme/hævelse/ømhed omkring såret, evt. feber. Kontakt os hvis dette opstår.


Opfølgning

Der vil blive aftalt detaljer vedrørende opfølgning, inden du tager hjem. 


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

VERSION NR. 105 . DATO 03. dec 2018

RYTMEDOKTOR.DK

Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrre…

 AKTIVT HJERTE, et specialdesignet genoptræningsforløb efter indgreb i hjertet


Til top