Hjertesygdomme

Som patient på HjerteCenter Mølholm er du sikker på, at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Du kan altid komme i kontakt med denne, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum. Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os, er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

Specialet tilbydes i: Vejle Aarhus
Kontakt sekretæren:

Indsættelse af pacemaker

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm og informere dig om implantation af pacemaker. 

 

Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.

 

Hvorfor pacemaker?

Formålet med behandlingen er først og fremmest at normalisere hjerterytmen.

 

Generel information

Forberedelse hjemmefra

Du skal være fastende for fast føde i min. 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før (ikke mælkeholdige produkter).

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.

 

Medicin

Du skal tage din vanlige medicin helt uændret. 

 

Medbring

Toiletsager, hjemmesko, behageligt tøj og din vanlige medicin. 

 

Besøgstid og telefonkontakt

Dine nærmeste pårørende er velkomne til at opholde sig på hospitalet før, under og efter behandlingen.

Mobiltelefon er tilladt.

 

Indlæggelsesdagen

Forberedelse til operationen

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet på hospitalet. Du vil få oplyst det endelige behandlingstidspunkt samt de specielle forholdsregler, der vil være i forbindelse med behandlingen. 

 

Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i armen. Der måles blodtryk og puls, og der tages blodprøver samt EKG.

Du skal have en indsprøjtning med antibiotika for at forebygge infektion. 

 

Hjertelægen vil umiddelbart inden behandling tale med dig og orientere om indgrebet. Der vil blive god tid til denne samtale, og dine pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage.   

Selve operationen

Pacemaker anlæggelsen varer 1-2 timer. På behandlingsstuen er der en del teknisk udstyr bl.a. computerskærme og røntgenapparatur.
Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler

 

Anlæggelsen foregår i lokalbedøvelse. På den ene side af brystkassen laves et eller to snit i huden. Gennem snittet føres nu én, to eller tre pacemakerledninger til hjertet via en blodåre. Når disse placeres i hjertet, kan der komme en smule ubehag i form af hjertebanken. Selve pacemakeren lægges under huden. Pacemaker og ledninger forbindes og huden lukkes. Pacemakeren kontrolleres og indstilles, inden du bliver kørt tilbage på sengestuen. 

 

Efter ønske og behov gives afslappende medicin, så du kan døse under undersøgelsen.

 

Efter behandlingen

Når du kommer tilbage på sengestuen bliver du tilbudt mad og drikke. Normalt behøver du ikke at blive i sengen efter operationen.  

Skulle der opstå smerter ved såret, får du tilbudt smertestillende medicin. 

Det er vigtigt, at du trods eventuelle smerter bevæger armen på den side, hvor pacemakeren er indsat. 

Hjertelægen har en opfølgende samtale med dig inden udskrivelse.

 

Udskrivelsesdagen

Om morgenen kontrolleres hjerterytmen og du vil få udleveret dine udskrivelsespapirer.

Vi sender udskrivelsesbrev og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandling på HjerteCenteret.

Du vil blive udskrevet efter morgenmaden kl. ca. 8.30.

 

Hjemtransport

Du skal have en pårørende til at hente dig i forbindelse med udskrivelsen. 

 

Hjemme igen

Det vandskyende plaster skal sidde på de første 4-5 dage efter operationen.

Arret er syet med selvopløselig tråd, og trådene skal derfor ikke fjernes.

Ved smerter fra såret må du tage smertestillende medicin, f.eks 1 gram Pamol maks. 4 gange i døgnet.

Du må føre bil, når der ikke længere er smerter fra såret.

Du skal kunne bevæge armen frit, men de første 14 dage bør du undgå at løfte armen over skulderhøjde.

Kvinder tilrådes at anvende BH den første måned.

Du skal være opmærksom på rødme/hævelse/ømhed omkring og evt. temperaturforhøjelse. I tilfælde af dette er det vigtigt, at du kontakter os eller egen læge. 

 

Pacemakerkort

Ved udskrivelsen får du en kopi af sygehusets pacemakerregistrering, som du bør opbevare, indtil du får det rigtige pacemakerkort i plastik. Det bliver tilsendt nogle uger efter operationen. 

Pacemakerkortet fortæller, at du er pacemakerbærer, og hvilken type pacemaker du har. Du bør altid have kortet på dig. 

Vis kortet til læge, tandlæge, fysioterapeut og i lufthavnen.

 

Komplikationer

Komplikationer optræder sjældent. Samlet risiko for betydende komplikationer er under 5%.

Pacemakerledninger kan miste forbindelse med hjertemusklen. Det sker som regel kort tid efter indoperation af pacemakeren. I så fald skal ledningen lægges om. 

Yderst sjældent kan der komme blødning eller infektion i pacemakerlommen, eller luft i lungesækken. Det vil blive behandlet med det samme. 

 

Mange patienter har udtrykt frygt for ikke at kunne dø en naturlig død efter indoperering af en pacemaker - en sådan frygt er ubegrundet. En pacemaker forlænger ikke livet på unaturlig måde. 

Ved dødsfald skal pacemakeren fjernes af en læge. Deres pårørende bør informeres herom. 

Patientinformation
Version nr.: 110
Dato: 09. marts 2021
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Speciallæger og behandlere

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedrørende booking af tid.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.