PATIENTINFORMATION
RFA vid arytmi (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle

RFA vid arytmi (SE)

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi)

 

Välkommen till HjerteCenter på Privathospitalet Mølholm. Här hittar du information om vad som gäller i samband med en behandling för hjärtrytmrubbning (arytmi). 

 

Behandlingen utförs dagligen av personalen på HjerteCenter Mølholm vilket ger en trygghet för både personal och patienter. Personalen gör sitt yttersta för att du ska känna dig trygg och välbehandlad under vistelsen. Det är vårt mål att kombinera professionell behandling med god mänsklig kontakt. 

 

Behandling med ablation har hög eller mycket hög lyckandefrekvens men hur hög beror på vilken typ av arytmi du ska behandlas för: 

 

Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT):

Dessa arytmiformer har mycket hög lyckandefrekvens och man räknar med att ca 95 % av patienterna blir botade med ett ingrepp. Lite lägre vid  fokal atrial takykardi (FAT).

 

Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

Dessa arytmiformer har också hög lyckandefrekvens framför allt hos patienter som inte har någon annan hjärtsjukdom.

 

Radiofrekvensablation (RFA)

Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT):

Målet med behandlingen är att lokalisera det område i hjärtat som orsakar arytmin och behandla det.

 

Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

Målet med behandlingen är att lokalisera det område i hjärtat som orsakar arytmin och behandla det.

 

Generell information

Ta med

Toalettartiklar, tofflor eller inneskor och bekväma kläder. Ta dessutom med din vanliga medicin.

 

Ledsagare och transport

Du är givetvis välkommen att ta med någon som kan vara dig till hjälp. Det är i och för sig inte någon nödvändighet då du själv gärna får bära en mindre resväska med ombyten och toalettartiklar och utan problem kan använda offentliga transportmedel inklusive flyg på utskrivningsdagen. 

 

Medicin

Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT) och exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

Du ska sluta med eventuell medicin som du tar regelbundet i förebyggande syfte 5 dagar före behandlingen. 

 

Rakning

Vi ber dig vänligen avlägsna eventuell behåring på bröstet och i höger ljumske med en engångsrakhyvel dagen före inläggningen.

Du ska raka området som motsvarar markeringen på bilden.

 

 

Förberedelser hemma (regler angående fasta)

Du ska vara fastande avseende fast föda minst 6 timmar innan inläggningen. Du får dock dricka fram till 2 timmar före inläggningen men endast klara vätskor. Du får inte röka 2 timmar före inläggningen. Är du planerad att komma kl 11.00 eller senare får du gärna äta frukost dock senast kl. 06.00. 

 

Besökstid

Dina anhöriga kan under inläggningen ringa sekretariatet på +45 7642 7420,

Din närmaste anhöriga är välkommen att delta i läkarsamtal.

Utöver detta är det just nu tyvärr inte möjligt för anhöriga att vara på sjukhuset på grund av Covid-19.

Mobiltelefon är tillåten.

 

Rökning

Vi undanber oss rökning i alla byggnader, på parkeringsplatser samt i området kring sjukhuset.

 

Inläggningsdagen

Förberedelse inför behandlingen

På inläggningsdagen tar en sjuksköterska emot dig, hjälper dig tillrätta och informerar dig om vistelsen. Du får information om när behandlingen blir av och eventuella förhållningsregler inför behandlingen. 

 

Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller i armen. Man mäter puls och blodtryck samt tar ett EKG. 

 

Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att prata med dig och informera om behandlingen mer i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förutsättningarna för att lyckas samt även om eventuella biverkningar och komplikationer till behandlingen. 

 

Det finns gott om tid vid detta samtal och dina anhöriga är givetvis välkomna att delta. 

 

Då tiden för en behandling kan variera får du räkna med viss väntetid. Oavsett väntetid blir du behandlad samma dag. 

 

Själva behandlingen

Behandlingen tar ca. 2 timmar. I behandlingsrummet finns diverse utrustning bland annat för röntgen och flera datorskärmar.

 

Man för in tunna katetrar till hjärtat via blodkärl i ljumsken. Via katetrarna kan man följa hjärtats elektriska aktivitet. Genom att kateterspetsen värms upp till ca 65 grader kan man påverka och avlägsna orsaken till hjärtrytmrubbningen. Ingreppet sker i lokalbedövning, men då ingreppet oftast är förenat med viss smärta ges både smärtstillande och lugnande/avslappnande läkemedel direkt intravenöst, dosen justeras efter behov. Man känner inte av katetrarna i hjärtat. 

 

Efter behandlingen

Efter behandlingen avlägsnas samtliga katetrar och du kommer att övervakas noga av en sjuksköterska under de första 2-4 timmarna på vårdavdelningen. Under de första 2 timmarna ska du ligga ner i sängen med anledning av blödningsrisken från sticken i ljumsken.

 

Skulle du uppleva obehag, smärtor, värmekänsla eller svullnad i ljumsken ska du göra sjuksköterskan uppmärksam på detta.

 

På eftermiddagen efter behandlingen kommer du att tittas till av den hjärtspecialist som behandlade dig.

 

Utskrivningsdagen

På morgonen före utskrivningen kontrolleras stickstället i ljumsken.

Du blir utskriven av den hjärtspecialist som behandlade dig. Vid detta utskrivningssamtal finns tid att ställa frågor och t.ex. diskutera den fortsatta planeringen och förhållningsregler för framtiden

 

Du kommer att få en kopia av den medicinska sammanfattningen (epikrisen), en lista över din medicinering och eventuella recept. Härefter är det klart att resa hem.

 

Vi skickar en kopia av den medicinska sammanfattningen till din egen läkare, till ditt sjukhus och i förekommande fall till ditt försäkringsbolag.

 

Du kan räkna med att kunna resa hem efter frukost ca kl. 8.30.

 

Hemtransport

Du får gärna köra bil eller resa med allmänna kommunikationer direkt efter utskrivningen. 

 

Komplikationer

I sällsynta fall (mindre risk än 1 %) kan det uppstå komplikationer: Större blödning i ljumsken, blödning i hjärtsäcken samt blodpropp (i blodkärl, eller i andra organ som hjärna, njurar eller lungor).

Dessa komplikationer kan kräva observation eller speciell behandling, som kan utföras på plats.

 

Hemma igen

Den första veckan efter behandlingen ska du undvika tyngre fysisk belastning inklusive idrottsaktiviteter av hänsyn till stickstället i ljumsken. Du kan återta ditt ordinarie arbete efter ungefär en vecka. Har du speciellt tungt arbete kan det behövas två veckor innan du kan återuppta det.

 

Efterbehandling

Du kan förvänta dig ett mindre blåmärke vid instickstället i ljumsken. Enstaka patienter får en större blödning i ljumsken (hematom), som kan besvära upp till ett par veckor efter behandlingen.

 

Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT) och exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

I regel har man inga obehag efter behandlingen och i regel ska du inte behöva fortsätta med någon medicin efter ingreppet.

 

Med denna patientinformation hoppas vi att vi kunnat besvara några av de frågor, som du eller dina anhöriga har kring behandling med radiofrekvensablation på HjerteCenter Mølholm. Häftet ersätter inte muntlig information och du är alltid välkommen att ställa frågor.

 

Privathospitalet Mølholm är Danmarks äldsta privatsjukhus och kännetecknas av hög kvalitet och maximalt fokus på dig som patient. Du är vår gärst.

 

HjerteCenter Mølholm på Privathospitalet Mølholm kan alltid kontaktas:

Tlf.: +45 76 42 74 20 

Mail: hjerte@molholm.dk

 

Du kan söka ytterligare information på Klinikchef Peter Steen Hansens blog: www.rytmedoktor.dk

 

Med vänlig hälsning

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

VERSION NR. 110 . DATO 21. apr 2021
Specialistläkare, sjuksköterskor och personal
Maj-Britt Memhave Petersen
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Mette Skjødeberg Zwinge
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Gabriella Edvardsson Alsøe
Gabriella Edvardsson Alsøe
Svensk patientrådgivare, HjerteCenter Mølholm

Till toppen