Patientinformation
Kontrolskema før MR-undersøgelse
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Kontrolskema før MR-undersøgelse

Skemaet printes, udfyldes og medbringes til undersøgelsen

 

Navn:                                                                                                                                             

 

CPR nr.:                                                                                                  

 

Højde:                            m                             Vægt:                              kg

 

 • Er du gravid ?
  nej ___    ja___    hvis ja, du kan scannes efter de første 3 måneder.
 • Har du pacemaker ?
  nej ___    ja___    hvis ja, du kan desværre ikke blive scannet.
 • Er du blevet opereret med indsættelse af metalclips ?
  nej ___    ja___    hvis ja, hvilken slags clips (lokalisation og type) ?
 • Har du fået indsat shunts, stents eller dræn ?
  nej ___    ja___    hvis ja, hvilken slags (lokalisation og type) ?
 • Har du kunstige hjerteklapper ?
  nej ___    ja___    hvis ja, hvilken type ?
 • Har du fået indsat kunstige øreknogler ?
  nej ___    ja___    hvis ja, hvilken type og hvornår ?
 • Har du andre metalfremmedlegemer i kroppen ?
  nej ___    ja___    hvis ja, hvor og hvilken slags ?
 • Kendt nyresygdom eller diabetes ?
  nej ___    ja___

 

Følgende genstande skal tages af inden undersøgelsen:

 • Alle løse metalgenstande (nøgler, smykker osv.)
 • Magnetkort (kreditkort, sygesikringskort osv.)
 • Arm-og ben proteser
 • Høreapparat
 • Insulinpumpe

Dato og underskrift:                                                                                                                     

Version nr. 103 . Dato 05. mar 2021

Til top