Patientinformation
EMG undersøgelse
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

EMG undersøgelse

Lægeudført ENG/EMG undersøgelse
(ELEKTROMYOGRAFI)

 

Hvad er en EMG-undersøgelse

EMG/ENG er en forkortelse af elektromyografi og elektroneurologi. Det er en undersøgelse af musklernes og nervernes elektriske aktivitet. 

 

Formålet med undersøgelsen

Undersøgelsen kan diagnosticere sygdomsprocesser i muskler og nerver. 

 

Forberedelse

Der kræves ingen speciel forberedelse inden undersøgelsen. Man skal møde nyvasket, og man må ikke bruge creme på huden inden undersøgelsen.

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin eller Mestinon, kontakt da venligst klinikken.

I tilfælde af allergi overfor plaster, cremer, salver eller metaller bedes dette oplyst til neurofysiologisk sekretær før undersøgelsen.

Såfremt du tidligere har fået foretaget EMG/ENG andetsteds, bedes du venligst medbringe undersøgelsesresultatet, eller kontakte os og oplyse, hvor og hvornår det er foretaget, således at vi kan rekvirere kopi af undersøgelsen.

 

Selve undersøgelsen

Undersøgelsen foretages af en læge. Undersøgelsen udføres både med nåle og overfladeelektroder. Nåle placeres forskellige steder i musklen, og den aktivitet, der fremkommer under aktiveringen af musklen, registreres og analyseres. Undersøgelsen kan være forbundet med beskedne smerter pga. stik igennem huden og små strømstød. Der kan i nogle tilfælde være let ømhed i 1-2 dage efter nålestik.

 

Varighed

Varigheden af undersøgelsen er op til 1½ time, afhængig af antallet af muskler/nerver, der skal undersøges.

 

Efter undersøgelsen

Resultatet af undersøgelsen kan ikke oplyses på selve dagen. Når undersøgelsesresultatet er bearbejdet og underskrevet af en speciallæge, sendes det i løbet af nogle dage med post til den læge, der her henvist dig hertil, denne vil så informere dig om resultatet. 

 

Ved yderligere spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte neurofysiologisk sekretær på Privathospitalet Mølholm.

 

 

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

Version nr. 103 . Dato 09. dec 2020

Til top