Patientinformation
Neurofysiologi - når diagnosen skal stilles
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Neurofysiologi - når diagnosen skal stilles

Introduktion til neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi omfatter en række elektriske målemetoder.

Disse bruges til at afklare, om der er sygdom centralt i hjerne og rygmarv, eller perifert i de nerver, der forsyner muskulaturen samt huden fra rygmarven. Derudover kan man måle direkte i muskler og nerver for at se efter tegn på muskelbetændelse eller sygdomme i kontakten mellem nerver og muskler.

 

Klinisk neurofysiologi er et tværgående lægeligt speciale, som hjælper med at stille diagnoser. Det er for eksempel neurologer, neurokirurger, ortopædkirurger, børnelæger og praktiserende læger, som henviser til neurofysiologiske undersøgelser. Resultatet af undersøgelserne kan være vanskeligt at tolke, og derfor skal undersøgelser helst bestilles i samråd med en læge som evt. følger op på resultatet.

 Symptomer, som der typisk undersøges for

 • Krampeanfald (mistanke om epilepsi)
 • Snurrende fornemmelser i arme og ben/smerter (mistanke om nervebetændelse/polyneuropati)
 • Nedsat kraft i muskler (mistanke om muskellidelse/myopati)
 • Sygdom i overgangen mellem nerver og muskler (mistanke om myasthenia gravis)
 • Smerter fra afklemning af nerver på arme og ben (mistanke om karpaltunnel-/cubitaltunnel-/tarsaltunnelsyndrom)

 Neurofysiologiske undersøgelser

På Privathospitalet Mølholm tilbyder vi følgende neurofysiologiske undersøgelser: 

 

EEG (elektroencephalografi)

Ved denne undersøgelse måles de elektriske svingninger i hjernen. Under undersøgelsen anvendes video for at registrere anfald eller ufrivillige bevægelser. Undersøgelsen anvendes bl.a. til konstatering af epilepsi. 

 

ENG (elektroneurografi)

Hér undersøges én eller flere nervebaner i arme og/eller ben. Undersøgelsen bruges fortrinsvis til at diagnosticere afklemning af nerver samt "nervebetændelser". Denne undersøgelse foretages både i Vejle og Aarhus/Højbjerg.

 

SSEP (somato-sensorisk-evoked potentials)

Dette omfatter undersøgelse af følesansens ledningsbaner fra arme og ben via disses nerver til centralnervesystemet. Undersøgelsen anvendes ved mistanke om skade på føle - sansens nerveforbindelser i hjerne og rygmarv.

 

VEP (visuelt-evoked potentials)

Undersøgelse af synssansens nerveforbindelser og disses forbindelser til hjernens synscenter. Undersøgelsen anvendes ved mistanke om skade på synssansens nerveforbindelser i hjernen.

Ovenstående undersøgelser bliver udført af en neurofysiologi - assistent, og resultatet bliver derefter vurderet af en speciallæge i neurofysiologi.

 

EMG (elektromyografi)

Undersøgelse af den elektriske aktivitet i muskler. Man kan her dels afgøre, om der er påvirkning af nerveforsyningen til en given muskel og dels undersøge, hvorvidt der kan være tale om muskelbetændelsestilstand. Denne undersøgelse foretages både i Vejle og Aarhus/Højbjerg.

 

Denne undersøgelse udføres af en speciallæge i neurofysiologi, som efterfølgende sender resultatet af vurderingen til den henvisende læge.


Specialister i at stille diagnosen

Kliniske neurofysiologer på Privathospitalet Mølholm er specialister i at udføre neurofysiologiske undersøgelser, og de er bredt uddannede til at hjælpe med at stille diagnoser i andre specialer. Neurofysiologi har i kraft af computerteknologi haft en rivende udvikling de seneste år, men reelt har man arbejdet inden for og udviklet området siden 40'erne. 

 

Privathospitalet Mølholm deltager aktivt i den landsdækkende EMG database, som er et udvalg, hvor man arbejder på at sikre ens kvalitet og udførelse af neurofysiologiske undersøgelser.


Det videre forløb

Når en undersøgelse er udført på Privathospitalet Mølholm, sender vi svaret til den henvisende læge. Det videre forløb afhænger af diagnosen. I nogle tilfælde skal der flere undersøgelser til, før diagnosen kan stilles. Det er den henvisende læge, der tager stilling til den videre behandling. Behandlingen er som oftest medicin eller operation, men afhænger af sygdommens karakter. En del af disse behandlinger kan foretages i privat regi. Dette kan neurofysiologen eller den henvisende læge afgøre, når resultatet af undersøgelsen foreligger.

 

Forsikringsordning

De fleste sundhedsforsikringer dækker de nødvendige undersøgelser i forbindelse med udredning. Spørg dit forsikrings - selskab om reglerne hos netop dem.

 

Ventetidsgaranti

Som patient giver sundhedsloven dig en række rettigheder. F.eks. betyder "det udvidede frie sygehusvalg", at du har ret til at blive henvist til Privathospitalet Mølholm, hvis du ikke kan blive tilbudt udredning og behandling inden for 30 dage på ét af de offentlige hospitaler. 

 

Svar på generelle spørgsmål og information om dine muligheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg, får du bedst ved at kontakte patientvejlederen i din hjemregion, patientvejlederen i vores brancheorganisation eller på hjemmesiden Sundhed.dk

 


Ofte stillede spørgsmål

 1. Gør undersøgelserne ondt?
  VEP og EEG undersøgelser kan ikke mærkes. Andre undersøgelser, som ENG, er forbundet med at let ubehag fra små elektriske strømstød. Det varer kun et øjeblik, og er ikke farligt eller forbundet med ubehag efterfølgende.

 2. Bruges der nåle til undersøgelserne?
  Ved EMG indføres en tynd nål i musklerne. Det er ufarligt og kun forbundet med let ubehag efterfølgende og evt. et mindre blåt mærke. Ved visse undersøgelser af følenerver anvendes ganske tynde nåle.

 3. Får man svaret med det samme?
  Det afhænger helt af problemet. Nogle undersøgelser er komplicerede og kræver yderligere analyser, før svaret kan gives. I sådanne tilfælde kan der ikke gives noget svar ved undersøgelsen. Undersøgelser foretaget af neurofysiologiassistent kræver efterfølgende en vurdering af læge, før svaret kan gives.

 4. Hvor lang tid varer det, før henvisende læge har svaret? 
  Svaret afsendes fra Privathospitalet Mølholm i løbet af få dage efter undersøgelsen.

Ved yderligere spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte neurofysiologisk sekretær på Privathospitalet Mølholm.

 

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi 

Version nr. 105 . Dato 09. dec 2020

Til top