PATIENTINFORMATION
Blodprop i hjernen / hjerneblødning
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Blodprop i hjernen / hjerneblødning

En udredningspakke for blodprop i hjernen eller hjerneblødning kan omfatte:

 

  • Neurologisk forundersøgelse
  • MR-skanning af hjernen
  • Hjertekardiogram
  • Blodprøver
  • Evt. hjertelægeundersøgelse
  • Evt. ultralydsundersøgelse af halspulsåren

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.

 

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

VERSION NR. 106 . DATO 14. jul 2021

Til top