PATIENTINFORMATION
Dissemineret sklerose
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Dissemineret sklerose

En udredningspakke for sklerose kan omfatte

  • Neurologisk forundersøgelse
  • MR-skanning af hjerne og rygmarv
  • Neurofysiologisk undersøgelse (EP)
  • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.

 

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

VERSION NR. 103 . DATO 09. dec 2020

Til top