PATIENTINFORMATION
Hovedpine
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Hovedpine

En udredningspakke for hovedpine kan omfatte:

  • Neurologisk forundersøgelse
  • MR-skanning af hjernen
  • Evt. blodprøver
  • Evt. øjenundersøgelse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.

 

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

VERSION NR. 102 . DATO 09. dec 2020

Til top