PATIENTINFORMATION
Hovedpine
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Hovedpine

En udredningspakke for hovedpine kan omfatte:

  • Neurologisk forundersøgelse
  • MR-skanning af hjernen
  • Evt. blodprøver
  • Evt. øjenundersøgelse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.


Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

VERSION NR. 101 . DATO 15. aug 2018

Til top