PATIENTINFORMATION
Nervebetændelse
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Nervebetændelse

En udredningspakke for nervebetændelse kan omfatte:

  • Neurologisk forundersøgelse
  • Neurofysiologisk undersøgelse
  • Blodprøver
  • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

VERSION NR. 102 . DATO 09. dec 2020

Til top