PATIENTINFORMATION
Nervebetændelse
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Nervebetændelse

En udredningspakke for nervebetændelse kan omfatte:

 

  • Neurologisk forundersøgelse
  • Neurofysiologisk undersøgelse
  • Blodprøver
  • Evt. lumbalpunktur/rygmarvsvæskeanalyse

Der laves i hvert enkelt tilfælde en individuel plan.

Med venlig hilsen 

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Klinik for neurologi 

og klinisk neurofysiologi

VERSION NR. 105 . DATO 14. jul 2021

Til top